Ukategorisert

Regjeringen med kostbar symbolpolitikk

Ytterligere oppkjøp kan koste skattebetalerne 23 milliarder kroner, uten at et eventuelt oppkjøp får praktisk betydning. Større statlig eierandel i StatoilHydro er sosialistisk symbolpolitikk av verste sort.

Regjeringen har i dag lagt frem stortingsproposisjonen om sammenslåingen av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet. Det er flere ting hele opposisjonen bør reagere på, blant annet at regjeringen ønsker større statlig eierskap i selskapet.

Statens eierandel i det nye selskapet blir på 62,5 prosent. I proposisjonen, punkt 5.3, står det at regjeringen over tid legger opp til en statlig eierandel på 67 prosent, altså 2/3 deler av selskapet. Ifølge E24 vil et slikt oppkjøp kunne koste 23 milliarder kroner. Liberaleren må minne om at det til syvende og sist er skattebetalerne som skal finansiere oppkjøpet.

Liberaleren har skrevet om statlig eierskap tidligere. Liberalister skal være for en begrenset statsmakt, selv om det er diskusjoner om hvor stor staten skal være. Det er uansett bred enighet om at næringsvirksomhet og subsidier ikke er statlige oppgaver.

Når staten, slik som det er i dag, både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør gjennom eierskap. Statlig eierskap vil kunne føre til egenfavorisering som vil gi skjeve konkurransebetingelser mellom offentlige og privateide bedrifter. Det er mye mer ryddig om staten konsentrerte om å regulere markedet gjennom forutsigbare, vide og generelle rammebetingelser, istedenfor også å bidra som aktør i markedet. Dette prinsippet bør også gjelde for petroleumsvirksomhet.

Venstre har allerede signalisert at de ikke støtter en større eierandel enn det som i dag er tilfellet.

–Venstre kommer ikke til å gå inn for at staten skal kjøpe seg opp til en eierandel på 67 prosent i det nye selskapet. Med en eierandel på 62, 5 prosent har staten en dominerende eierposisjon i selskapet. Det er tilstrekkelig for ivareta statens og samfunnets interesser. Et ytterligere statlig oppkjøp er sosialistisk symbolpolitikk uten praktisk betydning, sier Gunnar Kvassheim i en pressemelding.

Også Høyre reagerer på deler av stortingsproposisjonen.

–Enoksen gjør ikke det som er nødvendig, og gjør det som er unødvendig, er Børge Brende sin kommentar til proposisjonen som olje- og energiminister Odd Roger Enoksen presenterte i dag.

Liberaleren antar at også Fremskrittspartiet er skeptisk til deler av innholdet i proposisjonen. Dermed blir det en klassisk kamp i Stortinget, en kamp de ikke-sosialistiske partiene taper fordi velgerne har gitt Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet rent flertall. Det taper skattebetalerne på.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer