Ukategorisert

Politikere i bedriftsstyrer

Vannverkskandalen med NRV og RA2 har vært en gjenganger i media siden den først ble avdekket av Aftenposten. Nå får lokale politikertopper på Romerike gjennomgå i en granskningsrapport, melder NRK.

Nedre Romerike Vannverk og Renseanlegget RA-2 eies av kommunene på Romerike, og lokale politikertopper har bemannet styrene opp gjennom årene. 22 av dem får knusende kritikk i den endelige granskningsrapporten, melder NRK.

Distriktsrevisjonen mener styremedlemmene har visst om kritikkverdige forhold, men hver gang et tips om sammenblanding av vannverkssjefen Ivar T. Henriksens private økonomi med selskapenes økonomi ble tatt opp med Henriksen, og han avviste dette, unnlot politikerne å gjøre noe mer. Opp gjennom årene har styremedlemmene vært passive.

Det kan bli aktuelt med erstatningssøksmål.

Ivar T. Henriksen har i et intervju avvist alt sammen, og mener den virkelige skandalen er at det er brukt 15 millioner kroner på granskningen av selskapene. Nylig ble det gjennomført en auksjon av mye Henriksen hadde kjøpt inn for selskapenes regning. Han er i et intervju med Romerikes blad kritisk til auksjonen, og mener det svekker beredskapen tilø selskapene. Ifølge Aftenposten har Henriksen forsøkt å få andre til å skrive åpenbart falske fakturaer for oppdrag. Han har også forsøkt å legge penger tilbake i safen.

Politikerne tar til motmæle
mot granskningsrapporten fra distriktsrevisjonen. Siste ord er ikke sagt i denne saken, men det er på tide at det offentlige begynner å skille mellom sine roller; å være ansvarlige for et kommunalt tjenestetilbud trenger ikke å bety at også skal bedrive tjenesteproduksjon. Og helt konkret bør man vurdere å avvikle kommunalt eller interkommunalt eiede bedrifter, som i dette tilfellet.

Kommunene bør konsentrere seg om å definere sitt tjenestetilbud, og sette det ut på anbud, med kravspesifikasjoner som er tydelige og konkrete. Da kan den type virksomhet som politikerne på Romerike har sett gjennom fingrene med, forhåpentligvis opphøre.

Politikerne bør ut av bedriftsstyrer, og samrøret mellom politiske styringsorganer og kommunale, halvkommunale og interkommunalet bedrifter bør opphøre.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Vox populi
14 years ago

Ut fra argumentasjonen din om at kommunene bør konkurranseutsette denne type virksomhet, så er det logisk at politikere ikke bør sitte i styrene. Det som har skjedd på Øvre Romerike har skjedd flere ganger i det private næringsliv. En sterk leder som har overkjørt styret er ikke noe særsyn. Finance Credit er et nærliggende eksempel. Styret, banker og revisor ble grundig lurt. Jeg synes derimot at politikere bør sitte i styrer. Jeg forutsetter da at politikere ikke er inkompetente fordi de er politikere. Jeg forutsetter også at de fratrer behandling av saker de er inhabile i og at de følger… Read more »

Programsekretariatet
14 years ago

Interessante tanker, ikke minst om det å sette grenser for statens/det offentliges rolle i samfunnet – som vel er en realitet i innlegget. Iallfall slik jeg tolker det, og sånn vi tenker i Høyre: Individuell frihet og klar ansvarsfordeling mellom individ og stat.

På egen blogg har vi nylig en post om «grunnleggende offentlige tjenester». Dersom det offentliges rolle skal være begrenset, kan det være fornuftig å definere hvilket ansvar som faktisk skal være offentlig oppgave:

(http://hoyre-programblogg.blogspot.com/2007/05/grunnleggende-offentlige-tjenester.html)

Pleym
Pleym
14 years ago

Liberaleren har lenge tatt til orde for en opprydning i det offentliges roller. Det er uheldig at det offentlige både lovregulerer tjenester, efterspør tjenester, og selv er tjenesteprodusent i markedet de både regulerer og efterspør tjenester i. Vi sier ikke at skandaler som NRV/RA2 ikke foregår i det private. Men det er tydeligvis verre å oppdage eller å gjøre noe med når politikerne også befolker styrene i offentlige eller halvoffentlige selskaper. For å unngå rolleblandingen bør disse selskapene ikke være eiet av det offentlige. At politikere bør sitte i selskapssstyrer for faktisk å forstå hvilke konsekvenser beslutningene deres får for… Read more »

Fra arkivet