Ukategorisert

Presenterer regjeringens eierpolitikk

Dag Terje Andersen, nærings- og handelsminister, presenterer «Regjeringens eierpolitikk» onsdag 13. juni. En trenger ikke være rakettforsker for å forstå at liberalister er svært uenig med regjeringen på området statlig eierskap.

Publikasjonen skal visstnok inneholde mål for eierskapet, rammer og retningslinjer, samt hvordan staten vil utøve sitt eierskap. Lanseringen skjer på Oslo Børs og overføres direkte på web-tv onsdag 13. juni kl. 10.00.

Liberaleren er for en sterkt begrenset statsmakt der den statlige virksomheten er begrenset til kjerneoppgavene. Næringsvirksomhet skal ikke være en av statens oppgaver. Vi mener det er svært uheldig at staten er en aktør gjennom eierskap når den samme staten vedtar lovene og pålegger skattene. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Vi har tidligere skissert at det statlige Vinmonopolet har betydelige konkurransefortrinn sammenlignet med andre aktører. Når staten sitter på alle sidene av bordet, kan det bli mange tapere og veldig ulik konkurranse. Dessverre viderefører dagens regjering politikken med en aktiv stat, noe Dag Terje Andersen kommer til å bekrefte på onsdag.

Mest lest

Arrangementer