Ukategorisert

Eiendomsskatt brer om seg

Kommunene synes ikke statlige overføringer efter ca 700 kriterier – og kommunale avgifter på monopoliserte tjenester er nok. Derfor innfører stadig flere kommuner eiendomsskatt. Er det en lureskatt?

Peter Batta i Huseiernes Landsforbund hevder eiendomsskatt opprinnelig ble innført for å dekke infrastruktur – som vann, vei og kloakk. Nå har de fleste kommuner imidlertid sørget for direkte finansiering (og mer) av disse oppgavene, gjennom avgifter.

Så hvorfor har man da eiendomsskatt?

Mangler styring over oppgaver og inntekter
Kommunene kan innkreve lokal skatt av sine innbyggere – innenfor visse prosentsatser. Det finnes knapt noen kommune som holder seg under maksimalsatsen for kommuneskatten. Det er altså ikke fri kommunal beskatningsrett – av inntekter.

Det er staten som bestemmer hvilke oppgaver kommunene skal ha, og derfor overføres også penger fra staten til kommunene. Efter et komplisert system med ca 700 kriterier. Liberaleren har foreslått et langt enklere, mer oversiktlig – og forutsigbart – system. Men det er en annen sak.

Uten prioritering rekker ikke pengene langt
Problemet er at kommunene ikke er særlig gode til å planlegge. Staten gjør det heller ikke enkelt for dem. Oppgaver overføres uten penger, systemet for overføringer er komplisert, og får en kommune høyere skatteinntekter enn statens prognoser tilsier, kan staten trekke disse pengene inn til et fond for fordeling til mindre heldig stilte kommuner.

Ikke kan kommunepolitikerne prioritere, heller. Så det er kanskje ikke så rart at pengene ikke strekker til. Kanskje dette er den enkleste forklaringen på at kommunene tyr til en skatteform som ikke er forbeholdt staten?

Inntektspost – eller omfordeling
Peter Batta kan bare glemme den opprinnelige grunnen til at skatten på eiendom ble innført. En avgift er betaling for en tjeneste. En skatt kan brukes til så mangt. For eksempel til å finansiere kommunale tjenester generelt. Rett og slett en ren inntektspost på kommunens budsjett. Skatter kan også begrunnes med omfordeling. Fra de som har til de som ikke har.

I Norge, i motsetning til i mange andre land i Europa, er idealet om å eie sin egen bolig langt på vei realisert. For 80% av innbyggerne. Eiendomsskatt kan derfor ramme mange. Noen kommuner prøver seg også med en «sosial profil», ved bare å skattlegge de største boligene. Derfor kan det kanskje hevdes at nettopp omfordelingsaspektet har noe for seg. Ihvertfall for sosialistene.

Men hva med de ikke-sosialistiske politikerne? De som er tilhengere av både prioritering av kjerneoppgaver og begrensning av offentlig ansvar? Foreløbig er det ikke så mange kommuner som styres av Høyre og FrP. Men de som har slikt styre, og har eiendomsskatt, har et forklaringsproblem.

Eiendomsskatt – «inntektspotensiale»
Regjeringer fra partier på venstresiden (historisk stort sett Ap) blåser i at det er kommunalt selvstyre (på papiret) i Norge. Hvis kommuner klager til staten over dårlig råd, og ikke har innført (eller har avskaffet) eiendomsskatt – har de «unnlatt å utnytte sitt inntektspotensiale» ifølge de røde skatteflåerne. Får ikke sosialistene flertall ved kommunevalgene forsøker de å innføre (skatte-)politikken sin i disse kommunene via regjeringskontorene istedet.

For sosialistene er som kjent din inntekt og din eiendom egentlig ikke din, men noe du nærmest får låne av staten – når den ikke trenger (deler av) inntekten din til egne formål. Sosialistenes syn på arbeid er at dette gir staten mulighet til å skattlegge inntekten du får som følge av arbeidet (eller andre goder som eiendom, sparing etc) slik at staten får penger å bruke.

Eiendomsskatt er dermed en naturlig konsekvens av sosialistenes syn på inntekt, og på forholdet mellom mennesket og staten. Og eiendom skiller seg ikke noe spesielt ut fra inntekt som skatteobjekt.

Alt kan skattlegges. Det er bare å finne riktig begrunnelse. Og i dette tilfellet kan «rikdom» være en begrunnelse som vinner gehør. Omfordeling av rikdom har utbredt aksept i samfunnet. Undersøkelser viser imidlertid at det er stor motstand mot nettopp denne skatten. Kun i SV er et flertall av velgerne for.

Avslutningsvis bringer vi lenken til et eksempel på hvordan det kan bli i røde kommuner til høsten. I Nittedal hemmeligholdt det røde flertallet grunnlaget for hvordan eiendomsskatten beregnes.

Vil vi ha det slik?

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
14 years ago

Ifølge de menneskerettighetskonvensjoner Norge har sluttet seg til, er bolig en menneskerettighet. Det betyr at man her i landet blir skattlagt for å inneha en rettighet man har som menneske. Det er også interessant at sosialistene med sin eiendomsskatt nærmest oppfordrer til at folk skal leie bolig, slik at en eller annen utleier kan sitte med hendene foldet over maven og motta inntekter uten å gjøre annet enn å leie boligen. Men de som selv har spart opp penger til en bolig -som altså er en menneskerettighet – må altså skatte av menneskerettigheten. Det kan være fristende å spørre når… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Er dette begynnelsen på slutten for privat eiendomsrett? Jeg ser dette eksemplet i sammenheng med en global utvikling der privat eiendomsrett er under stadig angrep. Jeg frykter at denne fascistiske utviklingen leder til at folk flest blir leilendinger og all makt, penger og eiendom kontrolleres av den finansielle eliten.

Eiendomsskatt er etter min mening legalisert tyveri!

Se linken om hvordan privat eiendomsrett blir ødelagt i USA:
http://www.takingliberty.us/TLHome.html

Mr-Fakta
Mr-Fakta
14 years ago

Hva mener du med begynnelsen på slutten? Det har da meg bekjent aldri vert privat eiendomsrett i Norge etter et kjent fylleslag på Eidsvold for snart to hundre år siden. Eiendomsretten bunner i at mennesket eier sin egen kropp. Så lenge jeg ikke kan gjøre hva jeg vil med min egen kropp uten at andre skal blande seg inn og eventuelt straffe meg; til tross for at handlingen i utgangspunktet ikke skadet noen, så har vi ikke eierrett til egen kropp. Eier du ikke din egen kropp, så eksisterer i praksis ikke eiendomsretten. I Norge er det bruksrett man har… Read more »

Reidar
Reidar
14 years ago

Ja, de kan jo prøve å inndra min eiendom. Det skal i alle fall ikke skje uten blodsutgytelse. Hva tenker du konkret på når du sier at vi ikke har eiendomsrett til egen kropp? Jeg kan være med på denne tanken når det for eksempel gjelder behandling av sykdom der myndighetene lydig i forhold til legemiddelindustrien iverksetter forbud eller på andre måter gjør det vanskelig for folk å bruke ikke-patenterbare naturmidler. Man kan ennå nekte å motta allopatisk behandling og nekte vaksinering. I praksis blir imildertid mange presset så sterkt av helsestasjonene at man kan lure på i hvor stor… Read more »

Seide
14 years ago

Tror nok han tenker på retter som prostitusjon, selvmord og tjenesteplikt.

Derimot blir tjenesteplikten et godt eksempel på bruksretten din hvor staten inndrar den for et års tid.

Per
Per
14 years ago

Eiendomsskatt er om mulig ennå mer umoralsk enn inntektsskatt. Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom din boligs verdi og din skatteevne. Man kan for eksempel eie en bolig i et område som før ikke var populært, men som nå har blitt det. Da stiger verdien – og skatten. Uten at du har disse pengene mellom hendene til å betale skatten med. Eller en enke som er minstepensjonist kan sitte i et relativt stort og verdifullt hus. Det er ikke rettferdig at noen av disse skal betale mer skatt enn noen med tilsvarende inntekt og bolig med mindre verdi. Pengene… Read more »

Fra arkivet