Ukategorisert

Sosialdemokrati på det dummeste

Mange skriver mye om Kjell Inge Røkkes ”statskupp”, men den beste kommentaren står Harald Magnus Andreassen bak. Han kaller oppkjøpet for sosialdemokrati på det dummeste i NA24.

–Hvordan i all verden kan samfunnsøkonomen Jens Stoltenberg forsvare at staten skal bli minoritetseier i et stort industriselskap som Aker Kværner, spør Andreassen. Han legger til at det ikke er statens oppgave å drive butikk. Den skal drive politikk. Rollen som butikkeier kan ofte komme i konflikt med politikkrollen.

Liberaleren har sagt det før, men gjentar det gjerne for å understreke regjeringens ubegripelige oppkjøp. Når staten vedtar lovene og pålegger skatter, er det svært uheldig at staten også er aktør gjennom eierskap. Det kan bety egenfavorisering som medfører ulike konkurransevilkår. Hvorfor dette argumentet ikke veier tungt hos sosialdemokratiske politikere er vanskelig å forstå.

La oss avslutningsvis sitere Harald Magnus Andreassen: Sorry Jens, dette er norsk sosialdemokrati på det dummeste.

Mest lest

Arrangementer