Ukategorisert

Kommunale eierskapsmeldinger?

Regjeringen har lagt frem sin eierskapsmelding, om statlig «aktivt eierskap» i næringslivet. Aps Gunvor Eldegaard vil ha tilsvarende meldinger på kommunalt nivå. Ingen dum idé. For vet du egentlig hva din kommune har av eiendom og driver av næringsvirksomhet?

Folkefrontregjeringen ville ha en mer «aktiv stat» i næringspolitikken, som formodentlig skulle bety at ledere ikke skulle ha betalt for sin utsatte jobb, at bedriftsøkonomisk ulønnsomme arbeidsplasser skulle opprettholdes, at subsidier er et helt OK virkemiddel for å opprettholde ulønnsomme næringer, og utenlandske interessenter skulle holdes unna med statens penger.

Først med Dag Terje Andersen som næringsminister har staten vridd sin politikk vekk fra næringsnøytralitet til aktiv inngripen. Dette er naturligvis en politikk langt unna den Liberaleren forfekter.

Likevel synes jeg at Aps Gunvor Eldegaard har kommet med et godt forslag når hun vil ha kommunale eierskapsmeldinger. Naturligvis er hennes formål det samme som på riksplan. Kommunale eierskapsmeldinger kan likevel brukes på en helt annen måte.

Ved å komme med eierskapsmeldinger lokalt vil folk flest få øynene opp for hva kommunen faktisk har av eiendom (både fast og rørlig, som maskinpark), og hvilke typer næringsvirksomhet kommunen eier, driver selv, og evt. er medeier i.

Høyre, FrP, Venstre og DLF kan fremme sine prinsipale standpunkter og skape debatt rundt hva kommuner og fylker bør drive med og ikke. Dette bør være en kjærkommen debatt ikke bare foran et kommunevalg, men for å få tvunget frem endringer på dette området – nedenfra.

Kommunens innbyggere vil se at kapital og ressurser er bundet opp i noe som privat næringsliv kunne drevet med istedenfor kommunen, og kan si ifra at de lokale folkevalgte bør prioritere kjerneoppgaver istedet.

De ikke-sosialistiske partiene bør benytte denne sjansen og arenaen for hva den er verdt.

Også Dagens Næringsliv har omtalt denne saken, på lederplass.

Mest lest

Arrangementer