Ukategorisert

Nytt supperåd opprettet

Barne – og likestillingsdepartementet presenterte i dag sitt nye mannspanel, som skal videreutvikle likestillingen fra et mannsperspektiv. Liberaleren spår (konkluderer) at panelet vil gå inn i historien som nok et supperåd.

Akkurat hva det nye panelet skal gjøre er uklart. Det som er klart er at de ikke skal jobbe spesielt hardt, i følge statsråden selv skal de «ikke levere lange utredninger og erstatte politiske diskusjoner, prosesser og beslutninger. De skal delta i samfunnsdebatten og gi innspill til stortingsmeldingen om menn, mannsroller og likestilling i kraft av sine meninger og holdninger som menn.»

Listen over de 30 utvalgte mennene finner du her. Den største overraskelsen var kanskje at Torbjørn Røe Isaksen er på listen, det kan ikke bli enkelt å kombinere et noenlunde liberalt grunnsyn med arbeidet i et slikt panel. Det ser det ut som han har innsett, både på sin egen blogg og i intervju med VG beskriver han sin skepsis.

Men det blir sikkert mange gode lunsjer.

Balle Clorin er forøvrig ikke medlem av panelet.

Det som slo meg da jeg så listen over medlemmer var at den inneholder mange direktører, ledere og ressurssterke mennesker, men (så vidt jeg kunne se) ikke en eneste vaskehjelp, arbeidsledig eller uteligger. Det er kanskje ikke så uventet, i god rød-grønn stil er sikkert medlemmene håndplukket for å fortelle oss andre hvordan vi skal organisere livene våre.

Liberaleren spår at det nye panelet blir et supperåd uten praktiske konsekvenser for hverken kvinner eller menn, annet enn at de vil greie å bruke en del av skattebetalernes ressurser på møter og bevertning. Vi håper at Røe-Isaksen enten tar med seg skjult kamera på møtene og offentliggjør de latterlige debattene på youtube eller lignende (Liberaleren kan stille plass til disposisjon, selv om det sikkert blir uutholdelig kjedelig å se på), eller trekker seg fra panelet etter første møte.

Mest lest

Arrangementer