Ukategorisert

Ny sak for EFTA-domstolen?

Det har lenge vært tvil om den norske bompengepolitikken. ESA har kommet med svar på flere bompengeprosjekt som sannsynligvis strider mot EUs regelverk.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener innkrevingen av bompenger på to strekninger på Vestlandet kan bryte med EUs regler, skriver VG.

Liberaleren har tidligere omtalt de to prosjektene. I vår artikkel sommeren 2006 kom det frem at Samferdselsdepartementet hadde en svarfrist til september samme år. Det norske svaret har tydeligvis ikke falt i smak, og saken har begynt å rulle i et heftigere tempo. Problemet for ESA er forhåndsinnkreving av bompenger, altså å betale for å kjøre på noe som ennå ikke er bygget. Den praksisen, som er nokså vanlig i Norge, betyr at kundene må betale for en vare som ikke er tilgjengelig. Totalt urimelig. Det kan sammenlignes med å betale renovasjonsregningen uten at noen kommer for å tømme søppeldunken. La brukerne betale. Det er et rettferdig prinsipp.

Liberaleren er ikke imot bompenger. Bompengeordningen er god fordi den kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt. Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene.

Det er for mange liberalister vanskelig å forsvare EU, men av og til kan EU-systemet sørge for en rettferdig politikk. Bompengesakene fra Vestlandet kan brukes som gode eksempel.

Mest lest

Arrangementer