Ukategorisert

Ny sak for EFTA-domstolen?

Det har lenge vært tvil om den norske bompengepolitikken. ESA har kommet med svar på flere bompengeprosjekt som sannsynligvis strider mot EUs regelverk.

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener innkrevingen av bompenger på to strekninger på Vestlandet kan bryte med EUs regler, skriver VG.

Liberaleren har tidligere omtalt de to prosjektene. I vår artikkel sommeren 2006 kom det frem at Samferdselsdepartementet hadde en svarfrist til september samme år. Det norske svaret har tydeligvis ikke falt i smak, og saken har begynt å rulle i et heftigere tempo. Problemet for ESA er forhåndsinnkreving av bompenger, altså å betale for å kjøre på noe som ennå ikke er bygget. Den praksisen, som er nokså vanlig i Norge, betyr at kundene må betale for en vare som ikke er tilgjengelig. Totalt urimelig. Det kan sammenlignes med å betale renovasjonsregningen uten at noen kommer for å tømme søppeldunken. La brukerne betale. Det er et rettferdig prinsipp.

Liberaleren er ikke imot bompenger. Bompengeordningen er god fordi den kan senke skattetrykket når prosjektene er i regi av staten. Et liberalistisk prinsipp for bompenger er enkelt. Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk og regningen overlates til de som benytter de ulike prosjektene.

Det er for mange liberalister vanskelig å forsvare EU, men av og til kan EU-systemet sørge for en rettferdig politikk. Bompengesakene fra Vestlandet kan brukes som gode eksempel.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

At brukeren betaler er et rettferdig prinsipp, det er faktisk så rettferdig og riktig at dette prinsippet alltid burde bli brukt. Å bruke ressurser på å bygge og drive bomstasjoner er imidlertid å kaste bort arbeidskraft og kapital som heller kunne bli brukt til å bygge veier. Å bruke tid på å kaste mynter i en kurv er heller ikke særlig gøy. Om det finnes noe staten kan finansiere på en samfunnsøkonomisk bedre måte enn private må det vel være veier? Men rett skal være rett, å stjele penger er alltid moralsk forkastelig. Staten stjeler vel sånn ca 70% fra… Read more »

Fra arkivet