Ukategorisert

Registreringskåtskap

Tanken om åpne kort i kommunene er god, men virkemiddelet er dårlig ettersom det å være kandidat til et kommunestyre eller et fylkesting ikke er frivillig.

Det er ifølge Valgloven vanskelig å få fritak fra å stå på en liste foran et valg i Norge. Grunnen er enkel. I Norge regnes ikke valg bare som en rett, men også en plikt. Valgloven sørger for at en del borgere blir politikere mot sin vilje, dessverre.

Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV, foreslår følgende for kommunene og fylkeskommunene i Norge:

1. Opprette et obligatorisk register for kommunepolitikernes og fylkespolitikernes næringsinteresser, herunder styreverv og tilsvarende interesser. Registeret vil bygge videre på KS sitt frivillige register, men gjøre det obligatorisk. Registeret skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for innsyn.

2. Opprette et register over møter ledende politikere deltar på i egenskap av sine posisjoner. Dette gjelder også middager, turer, og lignende.

3. Gjøre kommunale og interkommunale selskaper mer åpne og dermed mer demokratiske.

–Nå er det på tide å sette en stopp for samrøre og manglende innsyn. SV utfordrer alle andre partier til å bli med på en skittentøyvask og gjennomføre følgende tiltak for åpenhet i landets kommuner og fylkeskommuner, skriver Bård Vegar Solhjell i en e-post til Liberaleren.

Liberaleren har problem med å akseptere forslaget. Ettersom det ikke er frivillig å være politiker, blir nye register mer tvang for borgerne. Registrene vil også være å oppmuntre kikkerne, slik vi i dag har en tradisjon for å gjøre gjennom skattelistene. Registrene vil, selv om de er på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, gjøre offentlig sektor større. Det betyr økte skatter og avgifter, noe som er umulig å forsvare for oss som er liberalister.

Tags:

Mest lest

Arrangementer