Ukategorisert

Valgkampen – ikke spesielt bra!

Årets valgkamp har startet elendig.

Til tross for et lokalvalg har debattene vært om en konto i sveits, nasjonale rammer på barnehagepolitikken, litt skole ettersom Arbeiderpartiet har presentert en nasjonal plan for økt satsing på den offentlige skolen og eldreomsorg. Ingen av disse debattene har direkte betydning for lokalpolitikerne som blir valg inn i et kommunestyre eller et fylkesting.

I Norge har alle kommunene samme valgdato på valg av representanter til kommune – og bystyret. Kommunevalget holdes samtidig med fylkestingsvalget, midt i stortingsvalgperioden. Mediene legger opp til det vanlige valgsirkuset siste måned før valget, med rikspolitikerne i alle kanaler og alle debatter. Kommune – og fylkestingsvalget er en gigantisk meningsmåling for rikspolitikerne. Ved hjelp av små endringer, kunne lokalvalget i hver enkelt kommune fått en ny og viktig dimensjon.

Kommunene bør selv få bestemme sin valgdato, gjerne innenfor en periode, for eksempel et kalenderår. Gjennom mange forskjellige valgdatoer ville valgsirkuset på sentralt hold avtatt kraftig. Riksmedia ville fortsatt ha fulgt politikerne, spesielt i de største byene, men i de fleste kommuner måtte trykke skapes lokalt. Det betyr at Harstad Arbeiderparti ville ha fokusert på de sakene som er viktig for borgerne i Harstad, mens Vågsøy Høyre ville ha prioritert saker som er viktig for befolkningen i Måløy. Rikspolitikere hadde deltatt i kommunevalget selv om kommunene fikk bestemme sin egen valgdato, men sannsynligvis på kommunenes premisser ettersom trykket fra sentralt hold ikke ville være så kraftig som vi opplever i denne valgkampen.

De siste årene har kommunene fått større frihet til å organisere seg som de vil. Noen har innført ulike former for parlamentarisme og noen har direktevalg av ordfører. Frihetstanken, eller det kommunale selvstyret, må fortsatt utvikles. Neste gang bør myndighetene sørge for at kommunene får bestemme egen valgdato. Dette skrittet kan tas uten at valgsystemet, slik vi kjenner det i dag med nominasjoner, tidsfrister, stemmeregler og valgperiode, endres radikalt. Myndighetene trenger kun å stole på den lokale politiske kraften, som sannsynligvis er like sterk som på Stortinget, men lokalpolitikerne slipper ikke til på grunn av valgsirkuset sentralt. Gjennom lokalt selvstyre på valgdato vil ikke en konto i Sveits ha dominert valgkampen i Hammerfest kommune.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer