Ukategorisert

Liberalister bør ikke stemme H eller FrP i Oslo

Vanligvis pleier jeg ikke å stemme, men i år skal jeg stemme på et alternativ til det borgerlige byrådet i Oslo.

Rasjonelle aktører vet at ens individuelle stemme ikke har påvirkning på valgutfallet. Det er derfor svært gode grunner til å ikke stemme. Jeg skrev om dette i artikkelen Det er meningsløst å stemme – eller? i 2003 og i artikkelen Jeg er motstander av demokratiet ved forrige valg. Argumentene er fortsatt gyldige. Derfor har jeg solgt stemmer for penger for å maksimere min personlige nytte av valget.

Det finnes imidlertid én god grunn til å stemme. Ikke for å forandre valgutfallet, men for å gi et personlig signal overfor verden. I år er det på sin plass å gjøre dette i Oslo. Byen har den siste perioden vært styrt av et byråd bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte av Venstre og KrF. Man bør ha forståelse for at et slikt byråd ikke bare gjør gode ting og ikke revolusjonerer alt i løpet av en periode.

Det bør imidlertid være et absolutt krav at utviklingen går i riktig retning. Selv om liberalister har forskjellige synspunkter på en del spørsmål, er et fellestrekk et ønske om (kraftig) reduksjon i skatter og avgifter og dermed også i offentlige utgifter. Vil man ikke redusere de offentlige budsjettene, er det ingen grunn til å støtte en politisk ledelse.

Jeg har stilt følgende spørsmål til representanter for både Høyre og FrP: «Hvorfor skal liberalister stemme på et byråd som øker de offentlige utgiftene i Oslo?»

Svarene tar flere retninger. Et fellestrekk er at alternativet vil være verre. Et annet er at de får gjort mye på en del andre områder, f.eks. valgfrihet i eldresektoren. Et tredje er at det er taktisk nødvendig å bruke mer penger for å sikre gjenvalg.

Jeg skal ta for meg de tre poengene.

1) Liberalismen er en radikal ideologi. En idéretning med fremtidstro og tro på et rettferdig samfunn. Liberalismen er død som tankesett hvis den reduseres til å være et haleheng til valget mellom onder. Strategien er ikke å velge mellom pest eller kolera, men presentere moderne legeløsninger basert på entreprenørskap, profitt og troen på menneskets muligheter til å virkelige endre verden. Pessimisme er en dårlig strategi. Vi skal ikke bekjempe det som eventuelt er marginalt dårligere, men kjempe for noe som er betydelig bedre.

2) Problemet med dette argumentet er at man da akspterer et system der menneskers alderdom kontinuerlig vil være sårbar for politiske vedtak. Det at H-FrP-byrådet vil gi mer valgfrihet enn et AP-SV-byråd, er ikke et argument for å støtte de borgerlige, det er et argument for å frata kommunen (og andre offentlige instanser) ansvaret for disse områdere.

3) Godt mulig at det er valgtaktisk riktig å gjøre dette. En av grunnene til at en slik avgjørelse alltid tas er at liberalist-stemmer tas for gitt. Det er absolutt på sin plass at liberalister straffer politikere som velger vekk liberalisme til fordel for sosialistiske stemmer. Stemmene til liberalister bør ikke tas for gitt, og når det gjøres, bør synderne straffes.

Byrådet i Oslo følger en trend blant mange høyrepartier rundt omkring i verden. De åpner gladelig lommeboken til skattebtealerne og bruker pengene på ulike gode formål. Det mest klassiske eksempelet er republikanerne i USA under Bush, som virkelig er blitt et utgiftsparti. Et parti for big government.

Liberalister bør rett og slett ikke stemme på partier som demonstrerer at de vil øke skattene. Økte offentlige utgifter må alltid betales av skattebetalerne.

Et alternativ er å sitte hjemme. Jeg skal imidlertid i år gi et signal gjennom å stemme på Det Liberale Folkepartiet. De er til tross for sine feil, helt klare på at offentlige utgifter bør kuttes.

Det er imidlertid to forhold som kan få meg til å la være å stemme DLF. 1) Hvis noen vil gi meg mer enn 300 kr for å stemme på et annet parti, velger jeg min økonomiske egeninteresse. 2). Hvis DLF begynner å profilere seg på sin ikke-liberalistiske utenrikspolitikk, mister de min stemme.

Tags:

37 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
toe
toe
14 years ago

En stemme på DLF er en stemme på Rune Gerhardsen som byrådsleder, velbekomme… Jeg bor ikke i Oslo, men hadde ikke kastet bort en stemme på et parti som knapt gidder å samle underskrifter og gjennom sin mangelfulle valgkamp har tapt på forhånd. Verken Høyre eller Venstre er perfekte partier, så langt derifra, men er dog å foretrekke fremfor et byråd styrt av Ap med SV i posisjon og kanskje på Erling Folkvords nåde… Politikk er forresten mer enn kroner og ører, som liberalist burde du være opptatt av å gi grunneiere mest mulig frihet til å disponere sine egne… Read more »

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Man skall icke stemme, vet du inte det? Skam deg.

toe
toe
14 years ago

Det er mange eksempler på at få stemmer avgjør valget. Ved siste stortingsvalg ble det fintelt i flere dager i Vest-Agder. Ved valget før var det i Nord-Trøndelag man måtte vente i flere dager før sistemandatet ble fordelt. Ved valget i 1991 ble sistemandatet til Hordaland fylkesting tildelt Fedrelandspartiet med under 10 stemmers margin. Tidenes knappeste valgoppgjør fant sted i Lillesand i Aust-Agder i 1983, hvor SV tok sistemandatet med under en stemmes margin. Senterpartiet tapte dette mandatet, og komisk nok tapte de sistemandatet fire år senere (1987) også med under en stemme! Hver stemme kan telle. Ved hver eneste… Read more »

google
google
14 years ago

«Jeg bor ikke i Oslo, men hadde ikke kastet bort en stemme på et parti som knapt gidder å samle underskrifter og gjennom sin mangelfulle valgkamp har tapt på forhånd.»

Om du hadde bodd i Oslo hadde du visst at DLF er partiet med den største bemanningen i valgboder på Karl Johan.

VamPus
14 years ago

Du synes du så overskriften i VG dersom noen høyrefolk her kommenterte at de ville gi deg penger for stemmen sin? Sånt skjer i Uganda, liksom.. Hva med pizza for stemmen (mulig det skjer i Italia..) 🙂

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Jag håller med Mosfjell om att dåliga fiender är att föredra framför dåliga vänner, och än så länge har det borgerliga flertalet i Oslo imponerat väldigt lite på mig. (Jag har varit bosatt i Oslo i snart 19 månader.)

toe
toe
14 years ago

Stem på Heidi!!! Nyt pizzaen.

MariaMariaOslo
14 years ago

kun 164 stemmer var det de blodrøde trengte i forrige meningsmåling for å få makten.
Da synes jeg det er dumt å gi stemmen sin til et ikke-realistisk parti (DLF) som faller utenfor, og ved det være medansvarlig for at Høyresiden kanskje ikke får de få stemmene som kan gjøre at vi slipper sosialistene ved makten i Oslo. Klag ikke på økte avgifter, eiendomsskatt etc etter valget da i så fall… for et svik! :o)

Per
Per
14 years ago

Dette blir jo helt tullete. I min kommune, f.eks., ønsker H og FrP å avskaffe den eiendomsskatten som ble innført etter at de røde vant forrige valg. Det er en konkret sak som vil merkes. Så er det selvsagt slik at disse partiene ikke er *liberalistiske*. Det tror jeg de fleste har fått med seg. Likevel er deres alternativ mindre dårlig enn det alternativet de røde står for. Jo, i valg mellom onder bør selvsagt det minste ondet velges! DLF stiller ikke liste i min kommune, så de er ikke noe alternativ. Så til dette med valgfrihet innen eldreomsorgen. Her… Read more »

Helge Magnus
Helge Magnus
14 years ago

Betrakt følgende hypotetiske valgresultat: V + KrF + H + Frp = 491 stemmer. RV + SV + Ap = 499 stemmer. DFL = 10 stemmer. En liste må, for eksemplets skyld, få minst 20 stemmer for å bli representert i bystyret. Kan du da fortelle meg, Mosfjell, utifra dette regnestykket, hvorfor en liberalist skal kaste bort stemmen sin på DLF og ende opp med Erling Folkvord på vippen?

b
b
14 years ago

På kort sikt er det sikkert dumt å «straffe» de borgelige, siden man risikerer å ende opp med 4 år med rødt styre. Men jeg kan ikke se noen annen måte å vise de borgelige at de ikke kan ta de liberales stemmer for gitt. Så på lang sikt kan det være at det lønner seg.

toe
toe
14 years ago

Teorien er altså at de borgerlige etter et tapt valg vil legge politikken om for å vinne de store velgermassene som DLF har lagt beslag på? Hvor naiv går det an å bli? Tror nok faren er større for at politikken blir lagt om i en venstreretning for å vinne velgere «tilbake» fra de røde enn at partiene analyserer seg frem til at det var de liberale velgerne som sviktet… Synet er tydeligvis forskjellig, men jeg foretrekker å gå små skritt i riktig retning fremfor å gå bakover. Det er ikke tvil i min sjel om at den ene blokken… Read more »

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote «Det er aldri bortkastet å stemme på det man virkelig tror på, men poenget er at disse håpløse DLF-erne ikke ser ut til å tro på seg selv. Mandatgevinst er mindre sannsynlig enn at lynet slår ned samme sted ti ganger i løpet av ett minutt.» Jeg er medlem i DLF og er tildels enig i denne karakteristikken. DLF tror ikke nok på seg seg selv og betrakter seg som en blanding av et organ for folkeopplysning og et politisk parti. Jeg synes vi skal ta opp dette internt i partiet med henblikk på å arbeide etter en visjon… Read more »

b
b
14 years ago

toe: Hvis de som stemmer DLF er mange nok til at de borgelige taper, er de mange nok til at det er verdt å undersøke om man kan vinne de tilbake. Hvis partiene beveger mot venstre, vil de miste enda flere liberale stemmer. Enn hvor mye de prøver, klarer de ikke å stjele sosialdemokratiske stemmer på sosialdemokratiske saker… er man sosialdemokrat stemmer man på et rødt parti. Strategien bør være å overbevise folk om at et liberalt alternativ er bedre enn sosialdemokratisk, fremfor å overbevise folk om at de borgelige partiene er litt sosialdemokratiske. Derfor vil bevegelse mot venstre føre… Read more »

l
l
14 years ago

Skal DLF få støtte frå dei fleste liberalistar bør dei avskaffe den enormt overdrevne og uliberalistiske støtta til USA og Bush. Det er sikkert ein grunn til at mange liberalistar ikkje har lyst å stemme på DLF.

Thomas Kenworthy
14 years ago

Alle partiene bortsett fra DLF ønsker at folk flest skal betale omkring 60% skatt. dvs at dagens skattenivå skal oppretholdes og at offentlig sektor skal ha omtrent samme omfang i fremtiden som nå. Alle partiene bortsett fra DLF mener at viktige sektorer som samferdsel, helsevesen og skole skal drives etter de samme prinsippene som Sovjetsamveldet drev sin næringsvirksomhet: Sentralstyrt planlegging. Jeg begriper ikke at man kan støtte slike partier og samtidig være liberalist. quote «parti med så forkastelig utenrikspolitikk». Hva er det som er så forkastlig? quote «overdrevne og uliberalistiske støtta til USA og Bush.» DLF støtter hverken Bush eller… Read more »

Onar Åm
14 years ago

Det er helt korrekt som det sies ovenfor: det er supersjeldent at en enkelt stemme avgjør valget. Derfor bør man aldri kaste bort stemmer på å stemme taktisk, man bør stemme på partiet som ligger en nærmest politisk. Videre: man bør aldri stemme kortsiktig, tenk langsiktig. Selv om RV kommer på vippen i Oslo på grunn av en DLF-stemme har dette effekten av å drive voksenopplæring ved å gi folk innsikt i sosialismen i praksis. Grunnen til at liberalismen har bedre grobunn i Øst-Europa i dag enn i Vest-Europa er jo nettopp fordi man der har praktisk erfaring med den… Read more »

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Ja, det är sant. Att stödja Bush och USA är inte liberalt.

b
b
14 years ago

Jeg tenker ikke bare på ukritisk støtte til USA, men også ukritisk støtte til Israel. Nå har jeg ikke lest siste nummer tidsskriftet deres LIBERAL (http://dlf.info/arkiv/001736.html), men når en av artiklene heter «Palestinabløffen» får jeg visse ideer.

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Sant. Israel är en extremt otrevlig stat.

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote «Jeg tenker ikke bare på ukritisk støtte til USA, men også ukritisk støtte til Israel. Nå har jeg ikke lest siste nummer tidsskriftet deres LIBERAL (http://dlf.info/arkiv/001736.html), men når en av artiklene heter “Palestinabløffen” får jeg visse ideer.» Nevnte artikkel kristiserte Norges støtte til samlingsregjeringen i Palestina som inneholdt Hamas. Skal man tro retorikken til Hamas er deres mål å utslette Israel. Videre er Hamas Irans forlengede arm i Palestina. DLF avviser den norske stats rett til, med trussel om fengsel og eiendomsfravikelse, å tvinge penger fra norske borgere for å sende dem til en organiasjon som Hamas. Artikkelforfatteren mente… Read more »

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote
«Ja, det är sant. Att stödja Bush och USA är inte liberalt»

Vi støtter ikke spesielle personer, organisasjoner eller stater på prinsipellt grunnlag. Dersom USA oppfører seg i tråd med våre ideer bifaller vi det. I motsatt fall kritiserer vi det.

Onar Åm
14 years ago

Om Israel/Palestina: DLF støtter alltid den mest liberale parten i en konflikt. Israel er en oase av individets rettigheter i et område preget av diktatur og undertrykkelse. Ingen arabere i midtøsten har større individuell frihet enn de som er israelske statsborgere. Hva er det foreslåtte alternativet til denne forholdsvis frie staten Israel? Hamastan? Fatahstan? Hizbollahstan? *Ingen* har rett til å opprette et islamistisk diktatur eller et korrupt, sekulært føydalstyre. Det er en kollektivistisk tankefeil å tro at det at palestinere er innlemmet i staten Israel er det samme som å være *eid* av Israel. En stat skal ikke eie landområder,… Read more »

Johan R. Sjöberg
14 years ago

Onar, du attackerar en halmdocka (strawman).

Det är inte relevant hur Syriens regim beter sig gentemot befolkningen i Syrien – det som är relevant är vad Israel gör gentemot befolkningen i Israel (inklusive de palestinska områdena).

Som liberal kan man inte stödja sharialagar, korrekt. Man bör ej heller stödja trackaserier av och mord gentemot oskyldiga, vilka ursäkter man än hittar på. (Och det är vad Israel sysslar med!)

Är ett mord ett mord?

Onar Åm
14 years ago

En liberalist bør spørre seg selv følgende spørsmål: dersom Hamas, Hizbollah eller Fatah stilte til valg i Norge (evt. Sverige) ville du da under noen som helst omstendigheter stemt på dem når det fantes friere alternativer? Jeg tror de fleste liberalister heller ville ha stemt på SV før de stemte på noen av de nevnte partiene. Spørsmålet er da: hvorfor i alle dager ville man da ønske å stemme på Fatah, Hamas eller Hizbollah på vegne av det palestinske folk? Hvem i alle dager ønsker dem så ille? Om mord: det er stor forskjell på i selv-forsvar å uheldigvis drepe… Read more »

b
b
14 years ago

Ja, det stemmer at isrealere nyter en frihet de fleste i Midtøsten ikke har. Og ja, arabiske isrealere har det godt i forhold til araberne i nabolandene, selv om det foregår noe diskriminering her. Men problemet er alle palestinerne på Vestbredden, Gaza og flyktingleirene i landene rundt. De har blitt jaget vekk fra hjemmene deres. Det er her Isreal, som en demokratisk og «fri» stat, må ta sin del av ansvaret. Jeg vil ikke starte noe Palestina/Israel-diskusjon her nå, men poenget mitt er at det virker som om DLF, i likhet med f.eks. Sv, ikke klarer å se saken objektivt.… Read more »

Thomas Kenworthy
14 years ago

quote «Jeg er generelt skeptisk til partier som ukritisk gir støtte til stater (eller grupperinger) som undertrykker, uavhengig om de er på venstre- eller høyresiden.» Israel er i krig med grupperinger som ikke har tenkt å gi seg før staten Israel er utslettet og den siste jøde er død, flyttet eller kuet. Israel opplever daglige rakettangrep, inne i Israel blir du kroppsvisitert når du skal inn i offentlige bygninger. Iran lager atomvåpen og forsyner Hamas og Hezbollah med våpen. Staten Israels oppgave er å forsvare Israelske borgere selv om det går på bekostning selv om det går på bekostning av… Read more »

b
b
14 years ago

Som sagt, jeg ønsker ikke å komme inn på en Palestina/Israel-diskusjon her (for det er noe som ingen ende vil ta). Men jeg vil prøve å få frem hvorfor jeg er uenig i DLFs syn. Det stemmer at Hamas, Hezbollah og Iran sier at de vil utslette Israel, og Israel har selvfølgelig rett til å forsvare seg mot det. Men Israel er ikke helt uskyldig. Staten har begått og begår fortsatt krigsforbrytelser og overgrep. Dessuten finnes det fanatiske krefter blant Isrealerne som vil stoppe opprettelsen av en palestinsk stat og kaste ut alle palestinerne. Et lite eksempel: For noen år… Read more »

Thomas Kenworthy
14 years ago

Ja det er en lang diskusjon… Foreløbig er jeg ikke sikker på om vi er uenige eller om hva.

Jeg synes det er stusselig dersom du og har et liberalistisk grunnsyn men velger bort norges eneste liberalistiske parti på grunn av dette.

Ragna
Ragna
13 years ago

Det er så trist å lese det dere skriver, ønsker dere virkelig et samfunn som kommer til å ende opp som USA som nå er på vei helt ned i ruiner? Lenge leve oss som stemmer på partier med samvittighet som tar hensyn til andre enn bare de som har mest. Jeg ønsker ikke et samfunn der kun de sterkeste (dvs de med mest kapital) får et ålreit liv. Lenge leve revolusjonen.

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

Ganske komisk Ragna. Ønsker du kommunisme? I tilfelle nei Tenk deg at du er uten kapital I hvilket samfunn er det lettest å tilegne seg kapital? der hvor staten lar deg beholde 70% av det du tjener eller der hvor staten lar deg beholde 30% I hvilket land ligger forholdene best til rette for korrupsjon? der hvor staten har 70% av BNP som den kan fordele til «gode» formål eller der hvor staten har 30% Hvor ligger forholdene best til rette for nyskapning? der nye bedrifter og kunstnere ofte må kjempe mot skattefinansierte konkurrenter eller der hvor dette ikke er… Read more »

trackback
12 years ago

[…] av demokratiet. Se Det er meningsløst å stemme – eller?, Jeg er motstander av demokratiet og Liberalister bør ikke stemme H eller FrP i Oslo. Argumentene er fortsatt gyldige, les og lær. Det er imidlertid likevel slik at det man stemmer er […]

trackback
10 years ago

[…] Ved de siste to valgene har jeg stemt på Det Liberale Folkepartiet, her er mine begrunnelser for 2007 og […]

Fra arkivet