Ukategorisert

Vil gi ungdomsrådet stemmerett

Nok et urealistisk forslag fra Arbeiderpartiet.

Knut Morten Ring, Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Ørland kommune, vil gi ungdomsrådet stemmerett i kommunestyret, stikk i strid med valgloven. Hvis forslaget blir en realitet, noe som er umulig uten at Stortinget griper inn, bør pensjonistforeningen, idrettslagene, næringsforeningen, Liberaleren og historielaget også få stemmerett i kommunestyret, uten å være representert i organet med valgte representanter. Forslaget fra Ørland Arbeiderparti er tvers igjennom useriøst, og skribenten er fristet til å foreslå at arbeiderpartipolitikerne i Ørland bør IQ-testes.

Arbeiderpartiet og andre organisasjoner bør ta ungdommene på alvor gjennom å behandle de unge med respekt. Det kan gjøres på mange ulike måter, blant annet gjennom å senke stemmerettsalderen til 16 år, noe Liberaleren har foreslått for lenge siden. Å la 16-åringene få stemme bør ikke være en viktig sak foran et lokalvalg. Det er Stortinget som må endre valgloven for at dette skal bli en realitet.

Ørland Arbeiderparti kan, med troverdighet, foreslå tale – og forslagsrett til ungdomsrådet i Ørland kommune. Et slikt forslag er realistisk og gjennomførbart, selv det kan være ulemper med å gi en spesiell gruppe særbehandling i folkevalgte organ.

Mer om IQ-trollene i Ørland Arbeiderparti hos NRK.

Tags:

Mest lest

Arrangementer