Ukategorisert

Kan begrense kommunenes frihet i skjenkepolitikken

Stortinget kan i utgangspunktet ikke påvirke den enkelte kommunes skjenkepolitikk, men kan vedta å stramme inn på seineste skjenketid, som i dag er til klokken 03:00.

Politimestrene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim ber politikerne vurdere skjenketiden. Politiet i de største byene mener de bruker store ressurser om natten på grunn av skjenkebevillinger som tillater skjenking til klokken 03:00.

Ifølge Aftenposten skriver politimestrene at fra timen før midnatt og til ca. kl 05.00 om morgenen lørdag og søndag er de tidsrommene hvor politiet har mest å gjøre gjennom hele uken hele året. Det er i dette tidsrommet det blir begått mest voldsforbrytelser og skadeverk i det offentlige rom. Politiets oppfatning er at rammevilkårene for trivelige forhold for publikum nå er sterkt forstyrret av en salgs- og skjenkepolitikk for alkohol som fører til både overdrikking og overskjenking, dels av og hos ungdom, til tider av natten hvor den sosiale kontroll er sterkt redusert.

Justisminister Knut Storberget er positiv til utspillet, og lover å ta saken opp med helseministeren. Hvis det skulle skje, kan regjeringen gå inn for mindre selvbestemmelse til kommunene i alkoholpolitikken. Kommunenes selvbestemmelse er allerede svært begrenset.

Hvis politikerne strammer inn tidsrammen for skjenkebevillingene, vil det bli mer bråk i byen, både i form av mer folk ute i gatene til bestemte tidspunkt og langt flere privatfester. Dette hensynet har ikke politiet tatt i brevet som ble sendt politikerne i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er også mye som tyder på at konsumet vil øke dersom folk skal drikke på privatfester istedenfor puber, restauranter og barer.

Liberaleren vil i utgangspunktet ikke ha en skjenkepolitikk vedtatt av politikerne. Vi ønsker at bedriftene skal få bestemme når det skal være skjenking og hva som skal skjenkes, uten politisk innblanding fra verken stortingspolitikere eller kommunepolitikere. Vi er langt unna denne drømmen, og innrømmer det pent og pyntelig.

Frp og Høyre i Oslo har hatt et utspill i denne valgkampen som er på kollisjonskurs med ønsket fra politiet.

Tags:

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Den gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfraDen gale kongen og hans lege – og en revolusjon ovenfra
    Johann Friedrich Struensee gjennomførte en revolusjon i Danmark-Norge. Fra toppen av det dansk-norske eneveldet. Han ble henrettet 28.april 1772, for majestetsfornærmelse.
  • Ny moderne rettsstatNy moderne rettsstat
    John Rawls rettferdighetsteori er et forsøk på å begrunne politisk makt og se statens funksjon gjennom nye øyne – eller kanskje heller bak et slør?
  • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
    Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.