Ukategorisert

Verneplikt er komplisert!

I dag har Liberaleren snakket med representanter for Forsvaret, vi har snakket med advokater, vi har snakket med ansatte i tingretten og vi har snakket med militærnektere. I tillegg har skribenten og redaktøren hatt telefonmøte. Militæret har tatt mye av vår tid i dag.

Verneplikt er en komplisert ordning. Derfor er det umulig å presentere en mal som skal gjelde for alle som har lyst å nekte tjenesten. Eller vi kan komme med en mal, men vi kan ikke gjennom denne malen garantere at de som nekter ikke får straff, enten betinget eller ubetinget fengsel eller kanskje begge delene.

Bakgrunnen for dagens tidsbruk var en henvendelse fra en leser og et oppslag i Nordlys fra 27. april 2007. Der kom det frem at en mann ble idømt fengsel i 90 dager for å ha unnlatt å møte til militærtjeneste. 60 dager av dommen ble gjort betinget. Nord-Troms Tingrett trodde ikke på mannens pasifistiske overbevisningsgrunner. Det hjalp ikke mannens sak at han argumenterte sterkt for at forelskelse var hovedgrunnen til at han ikke kunne avtjene tjenesten. En form for skjønn i retten er en uting når argumentet er forelskelse. Mannen burde nok ha erklært seg som pasifist og godtatt siviltjeneste. Det hadde i alle fall vært enklere for mannen om han ikke vært så fordømt ærlig på at han ikke ville avtjene førstegangstjenesten.

Liberaleren har i dag sammenlignet dommen fra Nord-Troms Tingrett med dommen fra Høyesterett, en sak Liberaleren omtalte 8. juni 2006. Vi mener bestemt at dommen fra Nord-Norge ikke følger praksisen fra Høyesterett som fastslår at ingen skal i fengsel fordi de ikke møter opp til tjeneste. Dessverre kan det se ut som om de to sakene omhandler hver sin paragraf, noe som kompliserer sammenligningsgrunnlaget mye. For mannen som ble dømt i Nord-Troms Tingrett er det uheldig at Høyesterett etter fast og langvarig praksis har utmålt ubetinget fengsel for lovovertredelser som den det her er tale om. Mannen får sannsynligvis svi for tradisjoner, istedenfor de nye argumentene fra juni 2007.

En av advokatene vi snakket med i dag kom med følgende uttalelse om den siste saken: Det finnes ingen brukbar begrunnelse for å putte mannen i fengsel i det 21 århundre, og formålet bak hvorfor samfunnet bruker straff kan ikke legitimere det.

Liberaleren skal ikke gi den 22-års gamle mannen noen råd, bortsett fra at militærnektere i Norge trenger flere dommer i tråd med avgjørelsen i Høyesterett fra juni 2007. Vi trenger en ny langvarig praksis som slår fast gang på gang at ingen skal i fengsel fordi de ikke møter opp til tjeneste. Stå på!

Tags:

Mest lest

Arrangementer