Ukategorisert

Hvis Kolberg hadde rett

ville alle i Liberalerens redaksjon stemt Fremskrittspartiet den 10. september. Skribentene hadde ikke bare drevet denne nettavisen. Vi hadde sannsynligvis vært med på å stake ut den politiske kursen i partiet, og Svenn Kristiansen, Siv Jensen og Carl I Hagen hadde forlatt Fremskrittspartiet i programprosessen.

Martin Kolberg startet denne krigen i mandagens utgave av Tabloid på TV2. Der tolket han programmet til Oslo Fremskrittsparti slik at partiet går inn for å privatisere eldreomsorgen fullstendig. Det er dessverre feil. Fremskrittspartiet ønsker ikke at eldreomsorg skal være et personlig ansvar. Partiet til Svenn Kristiansen, Siv Jensen og Carl I Hagen vil bruke minst like mye penger på de eldre som Arbeiderpartiet, men Fremskrittspartiet ønsker å organisere satsingen annerledes gjennom at private aktører produserer tjenestene, mens det offentlige betaler, også kalt ”offentlig finansiert – privat produsert”.

I dag har Kolberg moderert seg en del, og ber Siv Jensen svare på noen spørsmål, ifølge nettstedet til Arbeiderpartiet. Kolberg ønsker blant annet svar på hva som vil skje med de ansatte i den kommunale eldreomsorgen i Oslo når den kommunale eldreomsorgen skal avvikles. Ordvalget på spørsmålet er litt klumsete. Faktumet er at Fremskrittspartiet kun vil omorganisere, ikke avvikle slik Kolberg påstår indirekte.

Partiformann Siv Jensen kan svare på mange måter. Det vil være enklest å påpeke at politikerne i Oslo skal sette krav til kvaliteten på tjenesten og deretter utlyse konkurranser om de forskjellige institusjonene og tjenestene. Private aktører skal komme med tilbud om pris og hvordan de vil løse oppgavene. Instanser i Oslo kommune velger de tilbyderne som har troverdige tilbud etter allerede vedtatte konkurranseprinsipp. Det er ingen automatikk i at Fremskrittspartiet vil gå inn for de billigste aktørene ettersom det er snakk om eldreomsorg. Fremskrittspartiet vil bruke mye penger på dette formålet fordi det er en hjertesak, og har vært det i mange år. Derfor er det vanskelig å få Frp-politikere til å innrømme at skatt er tyveri.

Siv Jensen vil sikkert bruke mye tid i sitt svar på det finansielle. Ettersom det er Stortinget som må gjøre vedtakene for å imøtekomme Fremskrittspartiets ønske, har skribenten valgt å la dette være i dag. Det er tross alt et kommunevalg den 10. september.

Les Bent Johan Mosfjells artikkel om eldreomsorg fra 22. august.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer