Ukategorisert

Bibliotekordningen er under press

Bibliotekansatte kaller skribenten for libertarianer, mens noen av medlemmene i Nordkapp Høyre kaller skribenten for pinlig moderat. Det er festlige motpoler i en politisk debatt.

Hver gang Liberaleren skriver om bibliotekordningen blir det debatt. Debatten starter ofte med at ansatte i et bibliotek leser artikkelen, og poster så et innlegg på noen av flere interne mailingslister som finnes. Det skjedde denne gangen også, på artikkelen Hurra – vil legge ned bibliotek.

Solvik – en politiker for Høyre
Skribenten har i denne valgperioden representert Nordkapp Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i Nordkapp kommune. Som Høyres eneste medlem i utvalget har undertegnede vært fraksjonsleder. Biblioteksaken er en av flere saker Nordkapp Høyre har jobbet med de siste fire årene i Nordkapp.

Skribent Solvik jobber på en demokratisk og god organisatorisk måte i Høyre. Når det nærmer seg et nytt avdelingsstyremøte, innkalles varamedlemmene i utvalget til såkalt formøte. Der går vi igjennom sakene, vurderer sakene, lager forslag og planlegger eventuelle markeringer i media. I sakene om biblioteket har vi vært pinlig nøyaktige ettersom Solviks syn kolliderer kraftig med partiets offisielle syn.

Tverrpolitisk enighet
I tettstedet Honningsvåg var det to kommunale bibliotek, et på Honningsvåg skole, skolebiblioteket, og et folkebibliotek i byen. Denne perioden har det vært tverrpolitisk enighet om å slå sammen disse bibliotekene i et lokale, for å lage et godt bibliotek istedenfor å ha to dårlige. I tillegg har sammenslåingen vært ressursbesparende. Politikerne har gjennom effektiviseringen fått mer igjen for pengene. Det er kommunens administrasjon som har vært drivkraften i prosessen, men det har også vært tverrpolitisk enighet om grepene, fra Høyre til SV, både i avdelingsstyret og i kommunestyret.

Ønsket en prinsipiell debatt
I prosessen rundt etableringen av Nordkapp Bibliotek har det vært spenstige debatter om bibliotekordningen i Høyres fraksjon i avdelingsstyret. Flere av medlemmene ville legge ned hele ordningen, til tross for lovverket og partiets offisielle syn der Høyre vil la bibliotekene spille en sentral kulturpolitisk rolle. Konklusjonen til gruppen, som kommunestyregruppen sluttet seg til, var å fremme forslag om en bibliotekplan for Nordkapp kommune, en plan som skulle sørge for prinsipielle debatter om bibliotekordningen. Tanken om en bibliotekplan fikk tilsutning av kommunestyret. Til og med Norsk Bibliotekforening roste vårt initiativ om en bibliotekplan, selv om organisasjonen tok avstand fra ønsket om en prinsipiell debatt om skattefinansierte bibliotek.

Planen ble til
Bibliotekplanen ble til, og skillelinjene mellom partiene eller mellom Nordkapp Høyre og de andre gikk på hva biblioteket skulle låne ut til publikum. Selv om det var høyrepolitikere som ville avvikle hele ordningen, ble partiets standpunkt det samme som jeg hadde. Høyre ønsket å fjerne alt fra biblioteket, bortsett fra bøker og lokale filmer og lokal musikk. I høyrebiblioteket skulle det ikke være mulig å låne en Harry Potter-film eller en CD av Jahn Teigen. Partiet ble nedstemt både i avdelingsstyret og i kommunestyret, og Nordkapp Bibliotek er nå en konkurrent til alt fra bokhandlere til DVD – og musikkbutikker. Hvis ikke staten hadde en lov om folkebibliotek, ville lokalforeningens syn ha vært at dette er en aktivitet kommunen ikke skal drive på med.

Moderate høyrepolitikere
Mange politikere for Høyre i Nordkapp kommune er egentlig sosialdemokrater. De elsker offentlige utgifter, og har ikke noe problem med å bruke penger fra eiendomsskatt til å finansiere såkalte offentlige goder. Derfor er 90 prosent av vedtakene i formannskapet enstemmig i kommunen jeg bor i. I formannskapet har det denne valgperioden vært representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Kystpartiet. Det er stor forskjell på høyrepolitikere. I nord er de som regel rødere enn i sør. Derfor er konklusjonen at bibliotekordningen er under press. Når Høyre i Nordkapp reagerer på ordningen, må det være mange andre som også gjør det. Bibliotekene har i alle kommunene vært et selvskreven skattefinansiert tilbud. Slik trenger det ikke å forbli hvis holdningene i Nordkapp Høyre er rådende for andre høyreforeninger rundt omkring i landet.

Tags:

Mest lest

Arrangementer