Ukategorisert

Bibliotekordningen er under press

Bibliotekansatte kaller skribenten for libertarianer, mens noen av medlemmene i Nordkapp Høyre kaller skribenten for pinlig moderat. Det er festlige motpoler i en politisk debatt.

Hver gang Liberaleren skriver om bibliotekordningen blir det debatt. Debatten starter ofte med at ansatte i et bibliotek leser artikkelen, og poster så et innlegg på noen av flere interne mailingslister som finnes. Det skjedde denne gangen også, på artikkelen Hurra – vil legge ned bibliotek.

Solvik – en politiker for Høyre
Skribenten har i denne valgperioden representert Nordkapp Høyre i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur i Nordkapp kommune. Som Høyres eneste medlem i utvalget har undertegnede vært fraksjonsleder. Biblioteksaken er en av flere saker Nordkapp Høyre har jobbet med de siste fire årene i Nordkapp.

Skribent Solvik jobber på en demokratisk og god organisatorisk måte i Høyre. Når det nærmer seg et nytt avdelingsstyremøte, innkalles varamedlemmene i utvalget til såkalt formøte. Der går vi igjennom sakene, vurderer sakene, lager forslag og planlegger eventuelle markeringer i media. I sakene om biblioteket har vi vært pinlig nøyaktige ettersom Solviks syn kolliderer kraftig med partiets offisielle syn.

Tverrpolitisk enighet
I tettstedet Honningsvåg var det to kommunale bibliotek, et på Honningsvåg skole, skolebiblioteket, og et folkebibliotek i byen. Denne perioden har det vært tverrpolitisk enighet om å slå sammen disse bibliotekene i et lokale, for å lage et godt bibliotek istedenfor å ha to dårlige. I tillegg har sammenslåingen vært ressursbesparende. Politikerne har gjennom effektiviseringen fått mer igjen for pengene. Det er kommunens administrasjon som har vært drivkraften i prosessen, men det har også vært tverrpolitisk enighet om grepene, fra Høyre til SV, både i avdelingsstyret og i kommunestyret.

Ønsket en prinsipiell debatt
I prosessen rundt etableringen av Nordkapp Bibliotek har det vært spenstige debatter om bibliotekordningen i Høyres fraksjon i avdelingsstyret. Flere av medlemmene ville legge ned hele ordningen, til tross for lovverket og partiets offisielle syn der Høyre vil la bibliotekene spille en sentral kulturpolitisk rolle. Konklusjonen til gruppen, som kommunestyregruppen sluttet seg til, var å fremme forslag om en bibliotekplan for Nordkapp kommune, en plan som skulle sørge for prinsipielle debatter om bibliotekordningen. Tanken om en bibliotekplan fikk tilsutning av kommunestyret. Til og med Norsk Bibliotekforening roste vårt initiativ om en bibliotekplan, selv om organisasjonen tok avstand fra ønsket om en prinsipiell debatt om skattefinansierte bibliotek.

Planen ble til
Bibliotekplanen ble til, og skillelinjene mellom partiene eller mellom Nordkapp Høyre og de andre gikk på hva biblioteket skulle låne ut til publikum. Selv om det var høyrepolitikere som ville avvikle hele ordningen, ble partiets standpunkt det samme som jeg hadde. Høyre ønsket å fjerne alt fra biblioteket, bortsett fra bøker og lokale filmer og lokal musikk. I høyrebiblioteket skulle det ikke være mulig å låne en Harry Potter-film eller en CD av Jahn Teigen. Partiet ble nedstemt både i avdelingsstyret og i kommunestyret, og Nordkapp Bibliotek er nå en konkurrent til alt fra bokhandlere til DVD – og musikkbutikker. Hvis ikke staten hadde en lov om folkebibliotek, ville lokalforeningens syn ha vært at dette er en aktivitet kommunen ikke skal drive på med.

Moderate høyrepolitikere
Mange politikere for Høyre i Nordkapp kommune er egentlig sosialdemokrater. De elsker offentlige utgifter, og har ikke noe problem med å bruke penger fra eiendomsskatt til å finansiere såkalte offentlige goder. Derfor er 90 prosent av vedtakene i formannskapet enstemmig i kommunen jeg bor i. I formannskapet har det denne valgperioden vært representanter fra Arbeiderpartiet, SV, Høyre og Kystpartiet. Det er stor forskjell på høyrepolitikere. I nord er de som regel rødere enn i sør. Derfor er konklusjonen at bibliotekordningen er under press. Når Høyre i Nordkapp reagerer på ordningen, må det være mange andre som også gjør det. Bibliotekene har i alle kommunene vært et selvskreven skattefinansiert tilbud. Slik trenger det ikke å forbli hvis holdningene i Nordkapp Høyre er rådende for andre høyreforeninger rundt omkring i landet.

Tags:

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Fredrik Mellem
14 years ago

Har det ikke slått Liberalerens skribenter at i tillegg til disse vederstyggelige bibliotekene, er det også en vederstyggelighet at folk som ikke vasker seg og liker å gjøre fra seg over alt – skal måtte være med på å finansiere et vann og avløpssystem de ikke benytter seg av?

Dette må jo være helt urimelig sett med Liberalerens øyne. Innvendinger om hygiene og folkehelse kan selvsagt ikke tas alvorlig. Her er det prinsippene om den enkeltes frihet som må råde.

Bare et tips fra meg. Helt gratis.

sjukheit
14 years ago

artig. kommentarar om bæsj hjelper alltid på ein god debatt.

Ola Eiksund
Ola Eiksund
14 years ago

Bibliotekordningen under press – en dramatisk overskrift. Når vi så leser og ser at det hele dreier seg om et angivelig press mot bibliotekordningen – i Nordkapp kommune, og kanskje spesielt i Høyres fraksjon av en komite… Vel da blir vel presset til å leve med for de fleste i landet. For tankene som fremmes på dette nettstedet om dagens bibliotekordning i Norge synes å være rimelig isolert i forhold til praktisk politikk. I kommentarerne til «Hurra …» finner vi spede forsøk på å gi et bilde av hva dere faktisk mener om bibliotek og hvordan dette skal ordnes i… Read more »

Ola Eiksund
Ola Eiksund
14 years ago

Det er ikke lett å holde oversikt over hvem og hva i forhold til dette nettstedet. Jeg kan da ikke deres historie, men er opptatt av de standpunktene dere forfekter. Jeg reagerer på at dere bruker ord og begreper som er godt kjent på en måte som gir disse nytt innhold. Dere bruker «skattefinansiert» i stedet for «offentlig» når det gjelder hvem som driver og betaler bibliotekene. Du kaller høyrefolk i Nordkapp for sosialdemokrater – et begrep som vanligvis er forbeholdt AP. Jeg lurer på hva som er motivet for dette. Om det er for å endre retningen på debatten… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
14 years ago

På siden av selve saken om bibliotekordingen kan det være på sin plass med en prinsippiell vinkling: Venstreorienterte/sosialister/konservative etc. uttrykker oppfatningen at mennesket ikke er i stand til å ta vare på seg selv, ergo må staten gripe inn å styre mennesket i den gode/riktige retning. Men går man grundigere inn i materien oppdages et spørsmål som skriker efter en avklaring: Hvis mennesket er ute av stand til å trekke de riktige konklusjoner, hva da med dem (statens representanter) som tar avgjørelser? Er ikke de også mennesker som er ute av stand til å gjøre det riktige? Thomas Jefferson utrykker… Read more »

Per
Per
14 years ago

Det som er helt på det rene er at ordet «skattefinansiert» er det mest riktige å bruke. Ola Eiksund foreslår ordet «offentlig», noe som også er greit, men for å synliggjøre at pengene faktisk må komme fra et sted blir det «skattefinansiert» som gir den best dekkende beskrivelsen. Et ord som overhodet ikke er riktig å bruke er «gratis». Dette ordet elsker jo sosialister og sosialdemokrater å strø rundt seg med i debatter om hvorfor vi trenger en stor stat som håver inn masse skatter og avgifter og dermed kan tilby «gratis» både det ene og det andre. Det blir… Read more »

Ola Eiksund
Ola Eiksund
14 years ago

Dette er jo bare gutteklubben grei karer. Dere bruker dette til å klappe hverandre på skuldrene. Jeg har misforstått dette til å være et sted også for debatt. Deres begrepsbruk ekskluderer alle andre fordi dere er på en helt annen planet – dere gir ord og begreper annet innhold uten å legge ved «ordboka». Istedet får vi skoleflinke innlegg som Erik Sandals, som ikke bare er på siden av saken, men som er på en helt annen bane enn det som er det tematiske utgangspunktet her. Jeg beklager – i og med at andre syn enn deres egne er uten… Read more »

partypinne
partypinne
14 years ago

Eg vil gjarne faa lov til aa vere litt userioes, i og med at eg er litt troett og dermed har eit auge for det absurde. Tykkjer at andre ogso boer faa sjaa dette absurde, det har dei fleste godt av: «Som Høyres eneste medlem i utvalget har undertegnede vært fraksjonsleder.» Hihi.Hihi. Hihi. Godt aa vite at du klarar aa leie deg sjoelv. Lagt merke til at denne «undertegnede» alltid opnar svra paa kommentarar med kommentatoren sitt namn? Det vert litt slik rettsak – aktig… artig Bytt om to bokstavar i namnet til Bent Johan Mosfjell slik at det vert… Read more »

Per
Per
14 years ago

Til Ola Eiksund: Her er det ikke snakk om å lage egen ordbok, men å forsøke å bruke de ordene som er mest dekkende. Derfor synes jeg «skattefinansiert» er et bedre begrep enn «offentlig», all den tid en forsøker å synliggjøre at det tross alt er noen som må betale regningen og at disse noen ikke alltid benytter seg av de tjenestene som de er med å betale for. Legg merke til at jeg ikke har sagt at det er feil å bruke ordet «offentlig». «Gratis», derimot, blir feil og villedende – rett og slett fordi det ikke stemmer. Det… Read more »

Ola Eiksund
Ola Eiksund
14 years ago

Du har rett – at man ikke forandrer mening i en debatt betyr ikke at andres synspunkter er uten interesse. Når det gjelder ordboka så holder jeg fast på det – når du f. eks. skriver at «Gratis blir feil og villedende» så blir det bare ordkløveri for meg. Det er uten meningsinnhold slik jeg leser det. Det er som om du/der med vilje misforstår allment akseptert meningsinnhold. Jeg er til og med anklaget for å være voldselsker fordi jeg er for «gratis» bibliotektjenester (i min mening av ordet). Det blir som å anklage den samme Thomas for å være… Read more »

trackback
14 years ago

[…] for at rÃ¥dmannen i Lier leggje ned ein bibliotekfilial av økonomiske grunnar. Det skal tydleg ikkje sÃ¥ mykje til for Ã¥ glede disse aller minste blant oss. For biblioteka er det like vel ei utfordring Ã¥ fÃ¥ fram at dei kan […]

Kanall Utvær
Kanall Utvær
12 years ago

Liberalere i nordhavet, det kan kansje vise seg å være en gjenspeiling av liberalismen.
Her kan man være alene og veide vidt omkring. Og aldri må man få hjelp.
Det har man ikke fortjent.

Ikke har de fått noe av samfunnet. De har skapt det sjøl.
Samfunnet har noe å lære.

Nu er det på tide.

Fra arkivet

 • Den merkelige historien om syndeskattDen merkelige historien om syndeskatt
  Dominic Frisby skriver om alt våre formyndere har forsøkt å skattlegge for å endre adferden vår.
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Jeg er krenket!Jeg er krenket!
  Francis Fukuyama har skrevet bok om identitet. Har krenkehysteriet røtter til den franske revolusjon?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • 7 bøker som har påvirket meg7 bøker som har påvirket meg
  Det er en sann glede å oppdage en god bok.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
  Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.