Ukategorisert

Tørresdal foreslår obligatorisk samfunnstjeneste

Stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti, foreslår samfunnstjeneste for alle, en tjeneste som skal erstatte dagens verneplikt. Liberaleren har allerede sendt en kaktus til stortingsrepresentanten.

Bjørg Tørresdal fremmer forslaget på grunn av debatten som forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har dratt opp om kjønnsnøytral verneplikt. KrF-politikeren mener samfunnstjeneste vil gagne samfunnet, blant annet på grunn av knapphet på arbeidskraft.

–Allerede i dag blir en rekke unge menn avvist når de melder seg til militærtjeneste. Forsvaret har ikke behov for økt rekruttering, rett og slett. Derimot bør vi nå vurdere å omdefinere militærtjenesten til samfunnstjeneste, og å gjøre den allmenn. Altså at alle unge, både kvinner og menn, skal tjenestegjøre, sier Tørresdal til Aftenbladet.

Hvis det er mulig å trekke noen positivt ut av forslaget, er det at flere og flere stortingsrepresentanter mener det er mulig å ha et forsvar uten verneplikt. Det betyr at Stortinget når tid som helst kan avvikle ordningen, uten at forsvarsevnen svekkes. Det må være søt musikk for alle som er imot verneplikten, men som ønsker et statlig forsvar. Resten av utspillet er illiberalt. Hun ønsker å stjele deler av individets liv, slik at menneskene, gjennom tvang, skal jobbe for staten på de områdene som politikerne mener er viktig. Det er for Liberaleren en uakseptabel holdning til borgerne som skal ha frihet til å bestemme over egne liv.

Tags:

Mest lest

Arrangementer