Ukategorisert

Likestillingsombudet bør ta høstferie

Demokrati kan medføre at borgerne velger politikere som en del av oss misliker. Det er en av fordelene og ulempene med valg.

Nå reagerer Likestillings- og diskrimineringsombudet på at 8 av 50 kommuner som gjennomførte direktevalg på ordfører har fått kvinnelig ordfører. Likestillingsombudet mener det er et for lavt tall. NRK har i dag meldt at Likestillings- og diskrimineringsombudet vil avvikle ordningen med direktevalg på ordfører.

Det er noen ulemper med demokratiske valg. En av disse er at for mange personer stemmer på politikere som er håpløse. For ombudet er det tydeligvis likhetstegn mellom menn og håpløse politikere. Hvis underdirektør Mona Larsen skal være konsekvent, bør hun motarbeide ordningene med slengere og kumuleringer som uten tvil er med på å regulere sammensetningen i kommunestyrene i forhold til partienes listeforslag.

Det finnes flere grunner til å være skeptisk til direktevalg av ordfører, men Mona Larsen skyter bak mål med sin argumentasjonsrekke. Liberalerens redaktør har skrevet om direktevalg, og artikkelen anbefales.

Skribenten håper faktisk på kvinnelig ordfører i sin hjemkommune, men ikke fordi det er en kvinne. Hun bør inneha vervet fordi hun er best skikket og fordi hun er en del av et flertall som skal ha ansvaret i Nordkapp de neste fire årene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer