Ukategorisert

Likestillingsombudet bør ta høstferie

Demokrati kan medføre at borgerne velger politikere som en del av oss misliker. Det er en av fordelene og ulempene med valg.

Nå reagerer Likestillings- og diskrimineringsombudet på at 8 av 50 kommuner som gjennomførte direktevalg på ordfører har fått kvinnelig ordfører. Likestillingsombudet mener det er et for lavt tall. NRK har i dag meldt at Likestillings- og diskrimineringsombudet vil avvikle ordningen med direktevalg på ordfører.

Det er noen ulemper med demokratiske valg. En av disse er at for mange personer stemmer på politikere som er håpløse. For ombudet er det tydeligvis likhetstegn mellom menn og håpløse politikere. Hvis underdirektør Mona Larsen skal være konsekvent, bør hun motarbeide ordningene med slengere og kumuleringer som uten tvil er med på å regulere sammensetningen i kommunestyrene i forhold til partienes listeforslag.

Det finnes flere grunner til å være skeptisk til direktevalg av ordfører, men Mona Larsen skyter bak mål med sin argumentasjonsrekke. Liberalerens redaktør har skrevet om direktevalg, og artikkelen anbefales.

Skribenten håper faktisk på kvinnelig ordfører i sin hjemkommune, men ikke fordi det er en kvinne. Hun bør inneha vervet fordi hun er best skikket og fordi hun er en del av et flertall som skal ha ansvaret i Nordkapp de neste fire årene.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Per
Per
14 years ago

Det likestillingsombudet sier er bare vås. Det er da ingen naturlov som sier at direktevalg på ordfører vil føre til lavere kvinneandel enn om ordføreren utnevnes på «tradisjonelt» vis?? Hadde det vært 12 kommuner av de med direktevalg – i stedet for 8 – som hadde fått kvinnelig ordfører ville kommunene med direktevalg havnet *over* landsgjennomsnittet og fått prosentvis flere kvinnelige ordførere enn de andre kommunene. Når utvalget er så lite som 50 – og forskjellen på antall kommuner med kvinnelige ordførere blir så liten som 8 kontra 12 – så er dette et altfor tynt tallmateriale til å kunne… Read more »

Piris
Piris
14 years ago

Ja, det ombudet sier bare vås ! De burde da heller gjøre noe med
velgere som velger disse såkalte håpløse politikerne !
Say no more …. som monty pyton sa !
Helt enig med den gjengen !

Ivan
Ivan
14 years ago

Altså kvinne og mann stiller da likt til direkte ordførervalg? Jeg ser ikke hvordan avskaffingen av direktevalg på ordfører, kan føre til flere kvinnelige ordførere? Det blir for naivt og si noe slikt. Når jeg stemmer på et valg, så stemmer jeg på det/den partiet/ordførerkandidaten som jeg selv mener tjener lokalsamfunnet og meg selv best. Er det ikke slikt et demokrati fungerer? Synes likestillingen begynner overskride det meste som heter likestilling og demokrati.

Fra arkivet