Ukategorisert

Snokingen er i gang

Skattelistene for 2006 er lagt ut. De neste ukene er det fritt frem for alle som vil gjøre seg opp en mening om naboens forbruk svarer til inntekt og formue som er oppgitt til myndighetene.

At skattelistene kan være ganske misvisende, er tydeligvis ikke noe problem. Å tro at man vet noe, er som kjent nok til å utbasunere det for hele verden og dyrke fordommer, misunnelse og andre mer eller mindre syke drifter.

Årsaken til at tallene ikke stemmer er todelt. Inntektstallene er nettotall, altså en sum etter fradrag. For formue skyldes det at ligningsformue som regel ikke oppgis til full verdi.. Det betyr at de som forsvarer at staten skal offentliggjøre tallene, gjør det på helt feil grunnlag. Summene på skattelistene er misvisende.

Dessverre er dette et populært tilbud. I fjor var det 6,9 millioner søk det første døgnet. Retningslinjene til skatteetaten er endret noe, uten at det har påvirket standpunktet for oss som er imot at staten offentliggjør tall som alle er pliktige til å innberette.

Å se på skattelister kan sammenlignes med å se inn i naboens vindu, lytte på andres telefonsamtaler eller snuse på post som er feiladressert. Det er snoking. At vi får lov til å snoke med velsignelse av politikerne, oppmuntrer til en kikkermentalitet som gjødsler misunnelse. Derfor har ikke Liberaleren gjort som andre medier i dag. Vi har ikke offentliggjort noen opplysninger fra skattelistene, og vi er stolt over å ta avstand fra snoking.

Offentliggjøring av tallene har ikke medført press mot det høye skattenivået vi har i Norge. Derfor er ikke dette lengre et argument for å forsvare hensynsløse politikere eller Skatteetaten som kommer til å skryte av trefftallene som nettstedet oppnår de neste dagene.

Mest lest

Arrangementer