Ukategorisert

La oss tømme verktøykassa

Liberaleren er nok mer glade i forslagsstillerne Runar B. Mæland og Erlend Sand enn i mange av Venstres stortingsrepresentanter. Vi setter pris på resolusjonen ”Tøm verktøykassa” som dessverre ikke ble sluttbehandlet på helgens landsmøte i Unge Venstre.

I helgen hadde Unge Venstre landsmøte. Runar B. Mæland og Erlend Sand ville virkelig ta Unge Venstre og Venstre et steg videre. I forslaget ”Tøm verktøykassa” gikk duoen til angrep på regjeringens aktive næringspolitikk, som også har bred støtte på Stortinget. Runar B. Mæland og Erlend Sand mener et fritt næringsliv er en viktig forutsetning for sunn økonomisk utvikling. Regjeringens såkalt aktive næringspolitikk truer grunnlaget for slik utvikling i framtiden. De to Unge Venstre-politikerne mener opsjonssaken i Hydro viste hvor galt det går når regjeringen legger seg opp i selskapers indre anliggender. Offentlige inngrep i næringslivet skremmer bort investorer og strider mot enkeltes rett til fri utfoldelse. I Liberalerens redaksjon sier vi halleluja.

Runar B. Mæland og Erlend Sand mente landsmøtet i Unge Venstre skulle si at det er på høy tid at den såkalte næringspolitiske verktøykassen tømmes. Direkte og indirekte subsidiering må avvikles, krav om kjønnskvotering i selskapsstyrer må avskaffes, og staten må selge seg ut av Oslo børs. I Liberalerens redaksjon sier vi igjen halleluja.

Liberaleren vil tømme verktøykassa fordi vi er for en sterkt begrenset statsmakt, der virksomheten er begrenset til statlige kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier er ikke blant disse oppgavene.

For blå og unyansert
Selv om Liberaleren gleder seg over forslaget, møter Runar B. Mæland og Erlend Sand motbør. Vi ba Venstres stortingsgruppe om en reaksjon på forslaget, og responsen lot ikke vente på seg.

–Resolusjonen er altfor blå og unyansert, selv om det også er noen riktige element i forslaget, skriver sekretariatsleder Atle Hagtun i en e-post til oss.

Vi spurte Hagtun om Venstre kunne komme til å følge opp linjen fra resolusjonen i praktisk politikk i Stortinget, fylkestingene og kommunestyrene?

–Nei, fordi vår politikk baseres på Venstres vedtatte program, ikke enkeltresolusjoner fra Unge Venstre. Et Venstre-landsmøte vil aldri gå i så ukritisk blå retning, skrev Hagtun i en e-post til Liberalerens redaksjon.

Sekretariatslederen la til at han håpet Unge Venstres delegater er modne nok til å se at dette blir for mye ytre høyre-politikk – både symbolsk og reelt. Han vil heller diskutere enkeltsakene, og han mener Venstres program er mye bedre rettesnor enn forslaget som kom fra Runar B. Mæland og Erlend Sand.

Atle Hagtun fikk viljen sin ettersom forslaget ikke ble realitetsbehandlet på landsmøtet.

Debatten uteble
Den store debatten på helgens landsmøte uteble fordi resolusjonen tapte en prioriteringsdebatt. Det betyr at Unge Venstre fortsatt ikke går inn for å tømme verktøykassa helt, men det er fortsatt håp. Forslagsstillerne lover å fremme forslaget på nytt i landsstyret.

–Vi tapte nok prioriteringsdebatten på grunn av temaet for landsmøtet som var “hvem trenger det mest”. En del følte nok at resolusjonen var litt på siden av temaet. Vi som støttet resolusjonen argumenterte med at skal man gi mer til dem som trenger det mest, må vi tørre å si hvem som trenger det minst. Aller minst trenger milliardærer, rederi og forurensende kraftindustri alle skattesubbsider. Skatt som forøvrig tas inn av alt fra NAV-mottakere, alenemødre, psykisk syke og andre i kategorien “de som trenger det mest”, sier en av forslagsstillerne, Erlend Sand til Liberaleren.

Vi spurte Sand om en kommentar til at Atle Hagtun kaller resolusjonen for blå og unyansert.

–Først vil jeg si at Atle Hagtun nok er den mest ideologisk reflekterte sekretariatslederen på Stortinget. Så jeg tror ikke vi har så forskjellig syn på denne saken som Hagtun fremstiller det. Både jeg og Hagtun har begge vært med i Venstres prinsipprogramkomité. Der vi begge under overskriften “rent spil i en åpen økonomi” skrev følgende: “Hovedregelen skal være å behandle alle deler av næringslivet likt.” Det er nettopp dette som er poenget med vår resolusjon. Staten skal verken drive en sentralstyrt “næringsingeniørkunst” type å tippe at det trengs statlige dørfabrikker eller bisarre former for milliardærvelferd, slik eksempelvis nullskatteordningen for rederinæringen er. Jeg tror også Hagtun er enig i at det ville vært absurd om miljøpartiet Venstre skulle forsvare kraftsubsidier til landets skitneste industri. Det er verken god liberalisme eller god miljøpolitikk, for å si det slik, sier Sand til Liberaleren.

Erlend Sand hevdet det er 98 prosent sannsynlig at Unge Venstre kan innta det synet som skisseres i resolusjonen. Han mener de 2 prosentene det er tvil om kan komme fordi en føler Unge Venstre allerede har vedtatt det som blir tatt opp i forslaget.

Liberaleren følte det naturlig å spørre Sand om dette kunne bli Venstre-politikk, selv om Atle Hagtun kaller forslaget for blått og unyansert?

–I stor grad er det Venstre-politikk, jamfør Venstres prinsipprogram, men Venstre har fortsatt utfordringer spesielt innenfor sitt syn på landbruk. Hvis Venstre fortsetter moderniseringsprosessen mot å bli et moderne europeisk liberalt parti, så tipper jeg at innen fem er dette selvskreven Venstre-politikk, avslutter Erlend Sand som lover at forslaget vil bli fremmet på nytt førstkommende møte i Unge Venstre sitt landsstyre.

Resolusjonen – Tøm verktøykassa
Liberaleren likte forslaget fra Runar B. Mæland og Erlend Sand svært godt. Derfor gir vi våre lesere hele forslaget, som dessverre ikke ble behandlet på helgens landsmøte i Unge Venstre.

Et fritt næringsliv er en viktig forutsetning for sunn økonomisk utvikling. Regjeringens såkalt aktive næringspolitikk truer grunnlaget for slik utvikling i framtida.

Opsjonssaken i Hydro viste hvor galt det går når Regjeringen legger seg opp i selskapers indre anliggender. Offentlig inngripen i næringslivet skremmer bort investorer og strider mot enkeltes rett til fri utfoldelse.

Unge Venstres landsmøte mener nå det er på høy tid at den såkalte næringspolitiske verktøykassa tømmes. Direkte og indirekte subsidiering må avvikles, krav om kjønnskvotering i selskapsstyrer må avskaffes, og Staten må selge seg ut av Oslo børs.

Bedrifters samfunnsansvar er å spille med åpne kort og gå med profitt; krav om ansvarstagen utover dette må ikke fremstilles av det offentlige. Det offentliges rolle skal først og fremst være å sikre en rettferdig og åpen konkurranse, samt at forbrukernes rettigheter ivaretas. Regelverk og skjemavelde utover dette må liberaliseres og reduseres.

Videre er det ikke en offentlig oppgave å favorisere eller særbehandle enkelte næringer. Frie menneskers samkvem i et åpent marked, ikke samfunnsingeniører i det offentlige, skal bestemme hvordan fremtidens norske næringsliv skal se ut.

0 0 vurderinger
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bent Johan Mosfjell
Admin
13 years ago

Det er viktig å huske på at politikk er organisert kriminalitet. Den såkalte “verktøykassen” er bare et annet navn på redskapene og metodene som brukes av de politikerne når de driver med sine kriminelle handlinger.

Michael
Michael
13 years ago

Tror du skal ta deg en tur på Unge Høyre sitt landsmøte og, der tar de nok opp ganske mørkeblåe resolusjoner 🙂 Det her er knapt noe “waow” fra et ungdomsparti, det vart jo ikke vedtatt en gang.

Pleym
Pleym
13 years ago

Liberaleren kommenterer saker i nyhetsbildet fra et liberalistisk perspektiv. Mange liberalister har en negativ oppfatning av Venstre. Den foreslåtte resolusjonen viser at det tenkes riktige tanker i Unge Venstre.

Det hadde naturligvis vært bra om resolusjonen ble realitetsbehandlet. Men tankene og politikken ligger jo der. Til modning.

Ser man på Vs program når det gjelder forholdet mellom individ og stat, og økonomiske virkemidler, så er V på riktig spor. Selv om det sjelden markedsføres som markedsøkonomi, privatisering etc. Det handler istedet om maktspredning, om klare roller, åpenhet og innsyn.

Boye
13 years ago

Resolusjonen er en utdypning av Unge Venstres politikk, og ville vært en aktualisering av tidligere vedtak. Men med tanke på hva som allerede er vedtatt Unge Venstre-politikk, tror jeg ikke man skal lese for mye inn i at resolusjonen ikke ble realitetsbehandlet. Du vil finne det meste av resolusjonens innhold i disse tre utdragene fra Unge Venstres politiske plattform: “Skattesystemet må være næringsnøytralt. Unge Venstre vil avskaffe nettolønnsordningen og den gunstige rederibeskatningen.” “Kjønnskvotering til politiske forsamlinger, bedriftsstyrer og offentlige utvalg, både formell og skjult, bør fjernes, siden det fører til at fordommer og barrierer befester seg.” “Statlige virksomheter skal ikke… Read more »

Christian
Christian
13 years ago

Jeg er enig med Pleym, men en ikke fullt så pen måte å si det samme på er jo at Venstre vil la sitt eget image(problem) stå i veien for et regjeringsskifte.

Mest lest

Fra arkivet