Ukategorisert

Verneplikt: En personlig tilbakemelding

Signaturen MrFixit har gitt en svært personlig tilbakemelding på vår artikkel Verneplikt er komplisert. Vi antar at mange tenker som denne mannen, og publiserer derfor kommentaren i sin helhet i en egen artikkel.

Det er et stort personlig dilemma å håndtere verneplikten når man er overbevist om at et frivillig vervet forsvar er det eneste rette forsvar å ha for enhver stat i enhver situasjon. En ting er å ha en politisk overbevisning, men hva gjør man når man får en innkalling til å møte til et gitt sted til en gitt tid og det trues med fengsel dersom man ikke møter?

Noen velger å totalnekte, noen velger siviltjeneste, noen blir dimittert av helsemessige eller sosiale årsaker, noen velger å gjennomføre verneplikten med en negativ innstilling og noen velger å gjennomføre verneplikten med en innstiling om å gjøre det beste ut av det.

Selv har jeg gjennomført 12 måneders verneplikt og har i ettertid sett på det som en positiv og lærerik opplevelse. Men jeg var så heldig at jeg var friluftsinteressert og hadde lekt så mye med krigsleker som barn at jeg syntes selve tjenesten var relativt gøy og spennende. Jeg ville kanskje valgt å verve meg frivillig til militærtjeneste hvis det ikke var verneplikt på den tiden. På den tiden hadde jeg heller ikke så veldig bevisst forhold til verneplikten og aksepterte den på samme måte som jeg aksepterer gravitasjonskraften.

Slik er det sikkert for mange, og det bidrar til at ordningen opprettholdes og forsvares. Mange får nye venner, gode minner fra spennende øvelser, økt selvtillit, bedre selvbilde og økt stolthet som følge av militærtjenesten. Men det er et problem at mange setter likhetstegn mellom positiv erfaring med militærtjeneste og at verneplikt er bra. Det er egentlig to forskjellige ting som ikke har noe med hverandre å gjøre.

Problemet for meg nå er at jeg i en alder av 31 år er overført til Heimevernet. Det betyr at jeg kan bli innkalt til militærøvelse 3-6 dager hvert år inntil jeg blir 45. Det er et betydelig inngrep i min frihet. Det betyr at jeg blir underlagt andre menneskers kommando uten å ville det, og uten mulighet til å komme ut av det på lovlig vis. Jeg har for tiden ikke alvorlig nok overbevisning til å få siviltjeneste (som jeg også er mot), og jeg har god nok helse til å være tjenestedyktig. Totalnekting er ulovlig og straffes så vidt jeg forstår med betinget fengsel ved første innkalling og kanskje ubetinget fengsel ved andre innkalling. Totalnekting med tilhørende rettssaker og mulighet for fengsel vil sannsynligvis være en så stor belastning for meg og min familie at det er et lite fristende alternativ for meg.

Totalnekting innebærer dessuten et usikkerhetsmoment i forhold til hva som skjer ved andre innkalling som kan være tungt å bære. Man får frihet, men må ofre noe trygghetsfølelse og livskvalitet ved å vente på et mulig fengselsopphold. Det er usunt å bekymre seg, og bekymringen for fremtiden er kanskje den største straffen man får som totalnekter med mindre man har svært sterk psyke.

Mangel på trygghet for fremtiden og bekymringer knyttet til verneplikten er også noe jeg må slite med hvis jeg velger å gjennomføre tjenesten i Heimevernet. Hvis jeg blir underlagt en dårlig leder og gitt oppgaver jeg ikke liker kan tjenesten bli en pest og plage. Militærtjeneste vil dessuten alltid være forbundet med fare for skade på liv og helse. Faren for vådeskudd (ref skyteepisoden i politiet nylig) vil være til stede. Det kan være folk som klikker under skyteøvelse og skyter sine medsoldater på grunn av psykiske problemer (ref skyteepisoden på en skole i Finland). Da jeg gjennomførte førstegangstjenesten var det en på min patrulje som hadde glemt igjen en skarp patron i bunnen av et magasin. Magasinet ble så fylt med løsammunisjon og vi dro ut i skogen og skjøt på hverandre. Det var bare flaks at ingen ble drept i den sammenhengen. Han oppdaget den skarpe patronen da vi tømte magasinene igjen.

Løsningen for meg blir sannsynligvis å kjempe for et frivillig forsvar utelukkende med politiske midler. I tillegg vil jeg benytte alle lovlige metoder for å søke om fritak fra å delta på heimevernsøvelsene slik at jeg forhåpentligvis blir blant de første som fjernes hvis Heimevernet reduseres.

Innlegget ble litt fokusert på meg og min situasjon, men jeg håper at disse tankene kan være til hjelp for andre som er i samme situasjon.

Vi i Liberaleren takker for tilbakemeldingen fra MrFixit.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer