Ukategorisert

Bør sparebankene dekke kommunenes tap?

Kristin Halvorsen mener at sparebankene som eier Terra bør dekke kommunenes tap, fordi de har et «moralsk ansvar». Men hvor kommer dette moralske ansvaret fra?
Liberaleren har kommentert Terra-saken (som kanskje heller burde ha vært døpt om til kommune-saken?) tidligere, og konkludert med at skandalen ikke skyldes nyliberalisme. For hvor i liberalismens dokumentasjon står det at politikerne skal gamble med skattebetalernes penger? Og har ikke kommunene det gjelder stort sett vært styrt av Ap?

Skandalen skyldes i stedet en blanding av dumhet og grådighet. Og det er en dårlig kombinasjon.

Kommunenes politikere og administrasjon ønsket høyere avkastning uten høyere risiko, noe som er vanskelig å få til. Samtidig dro de på smøreturer i inn- og utland med fotballkamper og fiske og alkohol, og glemte helt å stille kritiske spørsmål til investeringene som de forsto lite eller ingenting av.

De ansatte i Terra Securities, ser det ut til, unnlot å informere tilstrekkelig om risiko for at ting kunne gå galt. Ønsket om personlig vinning og høyere bonuser gjorde at ærlighet og åpenhet måtte vike. Grådigheten ble firmaets bane, og hele framtiden for Terra-merkenavnet står nå på spill. For hvem vil investere sine penger hos et firma som lurer kundene og påfører dem store tap?

Slik sett fungerer kapitalismen fint, gjør du en feil må du betale for det. Den ene næringslivsskandalen etter den andre går gjennom landet, og toppleder etter toppleder må gå av fordi de har tatt etisk tvilsomme beslutninger. Politikken fungerer delvis på samme måte, men her må kommunenes innbyggere kanskje vente i fire år før de får straffet de inkompetente politikerne.

Det store spørsmålet er hva som skjer videre. Kommunene forbereder et søksmål mot Terra Securities-ledelsen og meglerne. Dette er fint, svindlere bør straffes, det får være opp til domstolene å avgjøre hvor mye som var Terra Securities feil og hvem som kan og skal holdes ansvarlig. Alle handlinger, også i selskaper, gjøres av enkeltpersoner, og man kan ikke løpe fra det personlige ansvaret.

Kristin Halvorsen har flere ganger sagt at sparebankene (78 ulike) som eier Terra har et «moralsk ansvar», med andre ord at de bør dekke hele eller deler av kommunenes tap. Hvis ikke har bankene et «omdømmeproblem». Dette er sikkert og visst at de har, de første bankene har allerede startet å ta ned Terra-skiltene fra vinduene. Men omdømmet til bankene er bankenes ansvar, ikke Kristin Halvorsen. Å ta en ekstraregning på 300-500 millioner kroner er en dyr måte å forbedre omdømmet sitt på, man kan bygge opp et nytt og bedre merkenavn for de pengene.

Og hvor kommer det moralske ansvaret fra? Prinsippet i alle aksjeselskaper er at man som eier kun er personlig ansvarlig for aksjekapitalen, ikke for krav fra kunder eller leverandører. Gitt at eierne ikke har visst om, eller oppfordret til, en kultur av uærlighet og svindel, ser jeg ikke hvordan de skal ha det moralske ansvaret. Dersom bankene tar regningen blir det en omfordeling av tapet – fra de som har stått bak skandalen (Terra Securities, kommunene) til uskyldige (eiere og kunder i sparebankene). Kun i en sosialistisk tankegang kan dette være rettferdig.

Dersom finansministeren ønsker at eiere av aksjeselskaper skal ha personlig ansvar bør hun heller foreslå å fjerne aksjeselskaper med begrenset ansvar som organisasjonsform i næringslivet. Dette vil ha negative konsekvenser som mindre risikovilje, mindre nyskaping og flukt av selskaper til utlandet, men sett fra et liberalistisk ståsted er ikke dette nødvendigvis så galt.

Tags:

Mest lest

Arrangementer