Ukategorisert

Redusert pris på pass

I dag har faktisk politikerne redusert en skatt. Prisen på pass settes ned fra 1. januar, fra kroner 990 til 450 kroner for pass til voksne.

Tankene bak vedtaket er at staten ikke skal tjene penger på pass. Forbrukerne skal betale kostnaden. Det betyr i prinsippet at politikerne ikke skal bruke passpenger til barnehage, skole eller andre offentlige tilbud. Selvkost er et godt prinsipp som politikerne bør bruke i langt større grad. En konsekvent bruk av selvkostprinsippet vil bety lavere skattenivå. I tillegg er det t svært rettferdig prinsipp.

Liberaleren ga finansminister Kristin Halvorsen kritikk sist hun reduserte denne snikskatten. Da foretok politikerne en bagatellmessig reduksjon av prisen for barnepass. Dagens vedtak er mye bedre, men det er lov å stille spørsmål om snikskatten på pass er helt borte? 450 kroner virker fortsatt urimelig, ettersom et barnepass koster 270 kroner. Forskjellen på å lage pass i de forskjellige kategoriene bør være mye mindre enn 180 kroner. Stortinget er med dagens vedtak på rett kurs, men mye gjenstår, både på denne snikskatten og på en rekke andre skatter og avgifter.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer