Ukategorisert

Kvotering gir dårligere politikk

Kristin Clemet, leder av Civita, går rett i strupen på store deler av det politiske miljøet. Hun mener, naturlig nok, at kvotering i politikken har gått på bekostning av kvaliteten på politikerne.

Ifølge NRK Tekst-TV, mener Clemet at Terra-saken kunne vært unngått hvis en hadde vært mer opptatt av å finne gode kandidater til kommunestyrene istedenfor å kvotere.

Kristin Clemet forenkler litt, selv om hun har et godt poeng. Så lenge politikerne ikke innser sine begrensninger, vil det med jevne mellomrom bli foretatt grusomme feilvurderinger. Feil kan alle gjøre, også politikere som er rekruttert fra privat sektor. En typisk høyrepolitiker i en liten kommune kan begå grove feilvurderinger fordi denne politikeren ikke forstår eller ikke vil forstå at det er grenser for hva kommunen skal drive på med og hva som er oppgaver for andre. I skribentens hjemkommune kryr det av skrekkeksempel på akkurat dette.

I Nordkapp har politikerne brukt momsrefusjon fra store byggeprosjekt til drift. I praksis har politikerne lånefinansiert driften av kommunen. Det har skjedd gjennom voteringer, der også høyrepolitikerne har støttet den feilslåtte politikken. Høyrepolitikere som er rekruttert fra privat sektor.

Kristin Clemet har rett når hun påstår at kvotering gir mer listefyll. Mange parti, spesielt i mindre kommuner, sliter med å fylle opp listene med aktive, godt skolerte personer. Kvotering kan ramme de som faktisk vil gjøre en innsats, ramme de som besitter nødvendig kunnskap. Ingen drømmesituasjon, ren diskriminering for å si det med enkle ord. Til tross for dette vurderer regjeringen mer kvotering.

Tags:

Mest lest

Arrangementer