Ukategorisert

Grovt urettferdig!

Denne listen er motbydelig.

Medietilsynet har fordelt produksjonstilskuddet til aviser for 2007. Medietilsynet har fordelt 251 millioner kroner. Liberaleren er imot subsidier. Ordningen med produksjonstilskudd gir voldsomt skjeve konkurranseforhold. Pressestøtten er en dypt urettferdig støtteordning som de fleste på Stortinget støtter. Unntaket er Fremskrittspartiet som heller vil prioritere det frivillige kulturliv.

En person som for eksempel jobber i en nettavis må betale skatt slik at Medietilsynet kan bevilge penger til aviser som trenger skattefinansiert bistand. Personen er dermed med på å undergrave egen virksomhet, ettersom aktører som mottar pressestøtte får konkurransefortrinn i forhold til aktører som må klare seg uten statlig hjelp. Urettferdig! Liberaleren ber politikerne ta til fornuft.

Tags:

Mest lest

Arrangementer