Ukategorisert

Skjenkedebatter i kommunestyrene

Det nærmer seg øldebatter i kommune-Norge. Igjen skal helt vanlige personer, altså kommunepolitikerne, bestemme når og hvor det skal skjenkes øl, vin og brennevin.

Debatten raser i flere kommuner. Kommunal Rapport har blant annet loddet stemningen i Arendal. Der vil Torill Rolstad Larsen, ordfører i kommunen, stramme inn, men ikke til klokken 01:00 som er signalet fra det politiske flertallet i Aust-Agders hovedstad. Årsaken til ønsket om innstramninger skal være fyll og bråk. Ingen ting tyder på at dette forsvinner med en restriktiv alkoholpolitikk. Problemet forskyves til privatfester, og der drikker festdeltakerne i mindre kontrollerte former enn det som er tilfellet på en skjenkeplass. Ukontrollert drikking, kødannelser og bedre konkurransevilkår for eget næringsliv er årsakene til at kommunepolitikerne fører en mer liberal alkoholpolitikk i dag sammenlignet med 1980.

En rapport fra SIRUS viser at det har skjedd en tredobling av antall skjenkeplasser i Norge fra 1980 til 2006.

–Utviklingen tyder på en mer liberal skjenkepolitikk i norske kommuner. Det ser vi i forhold til antall skjenkesteder, type bevillinger og skjenketider, sier Hege C. Lauritzen ved SIRUS.

Liberaleren mener mange kommunepolitikere har tenkt riktig. Liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk!

Forbundet Mot Rusgift vil ha en restriktiv alkoholpolitikk, med de ulempene dette medfører. Organisasjonen mener staten må styre mer dersom kommunene ikke er i stand til å stramme inn salgs – og skjenkepolitikken. Det er et ulogisk standpunkt for alle som forsvarer kommunalt selvstyre. I dag er alkoholpolitikken regulert av staten gjennom alkoholloven. Kommunene har litt valgfrihet, men det meste er regulert av staten.

I valgkampen 2007 fremmet Fremskrittspartiet og Høyre i Oslo forslag om frie åpnings – og skjenkesoner i noen deler av Oslo. Det var et positivt forslag, men Oslo-politikerne trenger hjelp fra sentrale myndigheter. I dag åpner ikke alkoholloven for fri omsetning av alkohol.

Liberale velgere bør ikke stemme på kommunepolitikere som vil stramme inn alkoholpolitikken. Politikere som går inn for reduserte salgs – og skjenketider, bør straffes ved kommunevalget i 2011. Dersom illiberale kommunepolitikere ble straffet ved nominasjon og ved valg, ville dagens innstramningsdebatt vært fraværende. Partimedlemmene og velgerne må bruke makten som et partimedlemskap og stemmeretten gir.

For ordens skyld minner skribenten om at Liberaleren ikke vil ha en skjenkepolitikk vedtatt av politikerne. Vi ønsker full eiendomsrett. Det betyr at bedriftene skal få bestemme når det skal være skjenking og hva som skal skjenkes, uten politisk innblanding fra verken stortingspolitikere eller kommunepolitikere. Debatten i Kommunal Rapport viser at Norge er langt unna vår målsetning.

Tags:

Mest lest

Arrangementer