Ukategorisert

Omfattende registrering av barn

Kunnskapsdepartementets forslag til endringer av barnehageloven er kritikkverdig. Istedenfor å liberalisere lovverket, ønsker regjeringen en mer detaljert lov der personvernet svekkes.

Venstre reagerer naturlig nok på forslaget.

–Å registrere alle barn, enten foreldrene vil det eller ikke, er noe helt annet enn å sette i gang et forskningsprosjekt med en representativ gruppe. Jeg mistenker regjeringen for å ville registrere barnehagebarna av helt andre grunner enn det som Stortinget vedtok, og jeg stiller meg undrende til hva regjeringen skal bruke disse dataene til og hvorfor alle barnehagebarn skal registreres, sier Trine Skei Grande til Venstre.no.

Stortinget vedtok enstemmig å sette i gang et forskningsprosjekt for å avdekke ulikheter. Dette utnytter regjeringen ved å prøve å innføre et register over barnehagebarn. Stortingspolitikerne bør skjønne at åpner en for registrering eller former for overvåking, vil det alltid være noen som vil gå lengre enn det som først var tanken. Derfor er personvernet under sterkt press i dag. Det er for lenge siden slått fast at Norge har dårlig personvern. Overvåking av barnehagebarn vil ikke gi Norge et bedre rykte.

Les hele forslaget fra Kunnskapsdepartementet.

Mest lest

Arrangementer