Ukategorisert

Hverken kjønn, legning eller samlivsform

har noe å si for din evne til å vise kjærlighet, omsorg og ha oppdrageransvar for barn. Mener Liberaleren. Et standpunkt som åpenbart fortsatt er omstridt.

Igår skrev Liberalerens Bjørn Magne Solvik at «Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen, EMD, slår fast at myndighetene ikke kan nekte adopsjonsmulighet på grunn av seksuell legning, og at dette strider mot konvensjonens artikkel 14 som omhandler diskriminering.»

Dette avfødte en leserkommentar fra Eivind Knudsen: «Jeg er helt enig i at denne dommen bør få konsekvenser for Norge. Konsekvensen bør være at Norge trekker tilbake sin signatur av den europeiske menneskerettskonvensjon.
Liberaleren gir selv inntrykk av hvor fundamentalt galt dette bærer av sted allerede i artikkeloverskriften. Der skrives, som om det var det selvfølgeligste av verden, om “adopsjonsrettigheter”. Som om det skulle være noen rettighet å adoptere! Det er heller ikke noen rettighet å få beholde sitt barn! Dersom barnevernet mener en barneforsørger er uskikket til forsørger/foreldreansvaret, kan den uskikkede fratas foreldreansvar, ja enda samværsrett. Det bli derfor absurd å snakke om rettigheter når det gjelder adopsjon.
Men staten har derimot plikter; plikt til å skaffe det adopterte barn best mulige oppvekstvilkår.
Det vi nå vil få se, er at “retten” til å adoptere blir den nye kampsaken for homoaktivistforeningene. “Kvinner skal ha stemmerett, vi kal ha rett til å adoptere”. Og politikerne vil i sin feighet ikke stopp der. Fra å gi homofile adgang til å adoptere, vil man – når man ser at antallet homofile som får adoptere er lavere enn antall hetrofile, fordi det er færre homofile – innføre en kvoteringsbestemmelse: “Hver tredje adopsjon skal gå til homofile”.»

Som fast leser burde Knudsen vite at Liberaleren aldri har gått god for den stereotype oppfatningen om at barns oppvekstvilkår er best hos heterofile ektepar. De var lenge de eneste som hadde anledning til å adoptere.

Så fikk enslige lov til å adoptere. Da spørres det ikke om legning. Så i praksis kan én homofil eller lesbisk adoptere, men ikke to som er et par. Muligens kan fortsatt ikke heterofile samboende adoptere.

Regjeringen arbeider med et lovforslag Liberaleren lenge har efterlyst, som vil medføre felles ekteskapslov – og lik rett for homofile/lesbiske par som heterofile og enslige til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Knudsen mener åpenbart at vår holdning handler om voksnes rett til å adoptere, ikke barns rett til å få foreldre. Dette er naturligvis feil. Derfor gjentas: Rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Heterofile og enslige har heller ingen automatisk rett til å adoptere – også disse blir vurdert. Men homofile/lesbiske er altså i utgangspunktet ekskludert fra i det hele tatt å bli vurdert.

Vi mener altså at hverken kjønn, legning eller samlivsform har noe å si for det enkelte individs evne til å vise kjærlighet, omsorg overfor – eller bli en god oppdrager av – barn. Dette burde være innlysende. Før var det menn som ikke ble ansett som gode oppdragere – i kraft av sitt kjønn. Så var det samboende som ikke ble ansett som gode oppdragere – i kraft av sin samlivsform. Og nå er det altså homofile/lesbiske – i kraft av sin legning.

Det er individet det handler om. For oss som liberalister er dette innlysende.

Ønsket om barn er muligens en biologisk urkraft. Idag er vi kommet dithen at muligheten til å reprodusere seg ikke er avhengig av hverken legning, samlivsform – eller samfunnets konvensjoner, eller godkjennelse. Derimot er muligheten til å adoptere har begrensninger. Det er naturlig – så lenge det handler om individets egnethet. Da er det det enkelte individs egenskaper som må settes under lupen. Ikke individets kjønn, legning eller eventuelle samlivsform.

Det er nok av barn i verden som trenger omsorg og kjærlighet. Det er nok av voksne i verden som ønsker å vise omsorg og kjærlighet.

Er det egentlig noe mer å tilføye?

Ikke egentlig. At barnet skal stå i sentrum er en selvfølge. At voksne mennesker ikke skal diskrimineres på grunn av kjønn, legning eller samlivsform burde være en selvfølge.

Vi ser derfor frem til at nok en diskriminering blir borte i det norske lovverket.

Slik at også homofile/lesbiske kan bli vurdert som egnet til å være adoptivforeldre.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
M
M
14 years ago

Det er ikke noe mer å tilføye 🙂

Piris
Piris
14 years ago

Det er selvfølgelig ikke en rett å adoptere, men alle har like rett til
å bli vurdert som adopsjonsforeldre til et barn som er noe helt annet !
Selvfølgelig bør homofile få samme rett til å bli vurdert på lik linje med
oss heterofile

ED
ED
14 years ago

Nei, homofili må hverken oppmuntres eller stilles på lik linje med det heterofile livslange ekteskapet. Om KrF er komplett ubrukelig til alt annet, så rettferdiggjöres partiets eksistens bare av motstanden mot bögeri. Det er IKKE individet det dreier seg om, det er familien, sammenholdningen, samfunnsmoralen. Men prinsippene er en sak og individets unntak noe annet. Deri består den katolske kirkes genialitet og Jesus’ livs radikale menneskelighet. Jeg er bare en liberalkonservativ fjell- og fjorddemokrat, sympatisk instilt til den katolske kirkes appell til både fornuft, en passende dose hykleri og dyder på en gang. Prinsippene behövs ikke om det ikke fantes… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Prinsippløshet, såkalt pragmatisme, åpner for inkonsekvente løsninger. Det som er ok i en sak, er plutselig ikke ok i en helt parallell sak.

ED
ED
14 years ago

Jeg har nettopp lest Macculloch’s mester verk om Reformasjonen.
Kan også anbefale Furet om den franske revolusjonen.
Og Figes om den russiske.

Her var det snakk om å gjennomföre prinsipper i praksis.
Se åssen det gikk.

De brukte 12 år på å ta fram den amerikanske konstitusjonen.
Mange kompromisser der men den har funka noenlunde.

Så skal Ayn Rand komme med sine prinsipper.
Fortell meg hvorfor det blir forskjellig fra jakobinere og ayatollaer.

Pleym
Pleym
14 years ago

Fordi det er forskjell på totalitære ideologier, og en ideologi som setter individet i sentrum.

Den amerikanske konstitusjonen har individet i sentrum, og bygger på sentrale liberalistiske prinsipper som rettsstat og maktbalanse.

Noen må gjerne korrigere, men Rand står nærmere konstitusjonen du roser enn jakobinere og ayatollaer. Har du ikke forstått det, har du et problem.

ED
ED
14 years ago

Tilvärelsen består ikke av kategoerien individer alene. Man kan ikke ha en politisk ideologi som handler om et filosofiskt fastlåst grensesnitt mellom mennesker – som öde öyer i et ocean. Jeg har vanskelig for å ta politikere på allvor som tar Rand på allvor. Visst finns det gullkorn av innsikter i Atlas og Fountainhead men det er ikke egnet til å bestemme om ekteskapslovgivning og datalagring Rand’s ideologi ble heldigvis aldri forsökt innfört. Hennes budskap står sikkert närmere det velbeprövde gode liberalkonservative sörstatsdemokratiet – som vi har her på fjellet – enn diverse ayatollers men jeg er ikke sikker på… Read more »

trackback
14 years ago

[…] vanskelig denne prosessen må ha vært. Hun kjenner sin sønn og vil som mor sikkert si at han er en god omsorgsperson. Skal hun ekskludere ham fra muligheten til å oppdra barn kun på grunn av hans seksuelle legning? […]

Arild Holta
13 years ago

Sitat: «Det er heller ikke noen rettighet å få beholde sitt barn! Dersom barnevernet mener en barneforsørger er uskikket til forsørger/foreldreansvaret, kan den uskikkede fratas foreldreansvar, ja enda samværsrett. Det bli derfor absurd å snakke om rettigheter når det gjelder adopsjon.» Sitat slutt. «barnevernet (…) kan den uskikkede fratas foreldreansvar» Er dette en liberalistisk begrunnelse? Jeg synes liberaleren utspiller den viktige rollen det burde ha. Vi trenger et nytt liberalistisk og libertarianistisk forum. Sitat: «Ønsket om barn er muligens en biologisk urkraft.» Sitat slutt. MULIGENS?! Har du hørt teorien om evolusjonen som sørger for genenes overlevelse? Det er denne du… Read more »

Sentrumskonservativ
Sentrumskonservativ
13 years ago

Arild Holta er ikke lett å forstå seg på.

Fra arkivet