Ukategorisert

SV: Nei til kjønnsnøytral verneplikt nå

Liberaleren har hevdet at SV kommer til å si nei til kjønnsnøytral verneplikt. Vår påstand var at partiet kom til å støtte Kjetil Bjørklund som satt i Regjeringens forsvarspolitiske utvalg. Han mente i utvalget at tiden ikke var moden for kjønnsnøytral verneplikt.

SVs landstyre er på linje med Kjetil Bjørklund. I en uttalelse sier landstyret at verneplikten er svekket med dagens forsvarsstruktur. Bare en liten del av de vernepliktige utfører førstegangstjeneste. Å utvide rekrutteringsgrunnlaget ved å innføre verneplikt for dobbelt så mange, vil i praksis gjøre verneplikten enda mindre reell. Den demokratisk viktige kontakten mellom befolkningen og Forsvaret vil bli ytterligere svekket. SV mener derfor at det ikke skal innføres kjønnsnøytral verneplikt nå. Liberaleren takker så meget!

SVs landstyre legger dessverre til at verneplikten er et viktig demokratisk fundament for det norske forsvaret. SV er motstander av et profesjonelt forsvar basert på vervede tropper. SV vil knytte den allmenne verneplikten til en samfunnstjeneste den unge fritt kan velge mellom, om å tjenestegjøre i Forsvaret eller i sivil samfunnstjeneste. Det norske forsvaret skal være et moderne, effektivt og defensivt forsvar tilpasset våre nasjonale sikkerhetsoppgaver.

Liberaleren er på kollisjonskurs med partiet til Kristin Halvorsen. Vi ønsker eiendomsrett over egen kropp. Vi ønsker full avtalefrihet. Det betyr muligheter til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud, også jobb i Forsvaret.

Senterpartiets stortingsgruppe har sagt ja til kjønnsnøytral verneplikt, selv om sentralstyret var uenig i vedtaket. SVs landstyre sier nei, mens Arbeiderpartiet gjennomfører rådslag om saken. Kommer Arbeiderpartiet til samme konklusjon som SV, er faren over. I alle fall for denne gang.

Tags:

Mest lest

Arrangementer