Ukategorisert

Svært beklagelig!

Boplikten bør oppheves, og Stortinget bør styrke eiendomsretten gjennom å oppheve politikernes skalting og valting med enkeltmenneskers private eiendommer. Dessverre skjer det motsatte.

Landbruks- og matdepartementet foreslår regler for bo- og driveplikt. Flere vil bli pålagt boplikt. Det blir varig driveplikt for alle, kommer det frem i forslag som departementet har presentert i dag.

Liberaleren mener det ikke skal være en politisk oppgave å regulere bosetningen gjennom bo- og driveplikt. Eierne skal bestemme på egne eiendommer. Ingen har noe med hvordan en eiendom blir bebodd, hvordan den selges og til hvilken pris den selges for. Politiske reguleringer hindrer utvikling i distrikts-Norge.

Allerede i 1999 skrev Liberaleren om en rapport fra Norges Landbrukshøyskole, som fastslo at det var færre bosatte bruk enn det ville vært uten politiske reguleringer av markedet. Rapporten slo også fast at reguleringer av pris og boplikt førte til lavere investeringer og mindre aktivitet i bygdene. Dagens forslag fra regjeringen betyr lavere vekst, fraflytting og reduserte eiendomsrettigheter.

Høringsfristen er 5. mai 2008.

Mest lest

Arrangementer