Ukategorisert

Svært beklagelig!

Boplikten bør oppheves, og Stortinget bør styrke eiendomsretten gjennom å oppheve politikernes skalting og valting med enkeltmenneskers private eiendommer. Dessverre skjer det motsatte.

Landbruks- og matdepartementet foreslår regler for bo- og driveplikt. Flere vil bli pålagt boplikt. Det blir varig driveplikt for alle, kommer det frem i forslag som departementet har presentert i dag.

Liberaleren mener det ikke skal være en politisk oppgave å regulere bosetningen gjennom bo- og driveplikt. Eierne skal bestemme på egne eiendommer. Ingen har noe med hvordan en eiendom blir bebodd, hvordan den selges og til hvilken pris den selges for. Politiske reguleringer hindrer utvikling i distrikts-Norge.

Allerede i 1999 skrev Liberaleren om en rapport fra Norges Landbrukshøyskole, som fastslo at det var færre bosatte bruk enn det ville vært uten politiske reguleringer av markedet. Rapporten slo også fast at reguleringer av pris og boplikt førte til lavere investeringer og mindre aktivitet i bygdene. Dagens forslag fra regjeringen betyr lavere vekst, fraflytting og reduserte eiendomsrettigheter.

Høringsfristen er 5. mai 2008.

Comments are closed.

Mest lest

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • 30 år siden Berlinmuren falt30 år siden Berlinmuren falt
  Da jeg var ung, forstod jeg ikke de eldres følelser for 8. mai 1945. Det endret seg 9. november 1989. Berlinmuren hadde falt.