Ukategorisert

Svar fra Grande Røis

Fornyelsesdepartementet leder arbeidet med å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk lov. Følgelig sendte jeg Liberalerens kampanjebrev mot direktivet til statsråd Heidi Grande Røis. Nå foreligger svaret.

Heidi Grande Røis er statsråd for SV, samme parti som har lederen av Personvernkommisjonen regjeringen oppnevnte i fjor vår. Fra før av vet vi at SVs nestleder Audun Lysbakken er mot direktivet.

Men svaret fra Grande Røis, ved Jørn-Flemming Nordvik og Åste Marie Skullerud, bærer ikke preg av spesiell motstand mot direktivet. Det var kanskje ikke å vente, på dette tidspunktet.

Her er svaret:

«Henvendelse om personvern og EUs datalagringsdirektiv
Vi viser til din e-post datert 28. januar 2008, og takker for dine innspill i debatten om datalagringsdirektivet.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) arbeider for at det skal legges vekt på personvernhensyn ved eventuell implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Borgernes engasjement og innspill er verdifulle i denne sammenheng. Vi vil ta dine kommentarer med oss i vårt videre arbeid med denne saken.»

Jeg valgte å stille et oppfølgningsspørsmål:

«Er det, eller er det ikke slik, at regjeringen kommer til å sende saken om implementering av direktivet til Stortinget?»

Delta i epostkampanjen mot datalagringsdirektivet!

Mest lest

Arrangementer