Ukategorisert

Lysbakken om direktivet

SVs nestleder Audun Lysbakken har blogget om EUs datalagringsdirektiv. SVs stortingsgruppe har hatt besøk av Datatilsynets direktør Georg Apenes. I debatten under går jeg i polemikk med Vox Populi om formene for motstand mot direktivet.

I bloggposten «Du skal overvåkes» skriver Lysbakken om sin sans for Apenes, og om farene datalagringsdirektivet representerer for personvernet, og for medias kildevern. Han avslutter med å lenke til Vox Populis opprop.

Jeg har kommentert bloggposten, fordi den kan leses som et indirekte svar på Liberalerens utfordring (eller helt uavhengig av utfordringen).

Vox Populi kommenterer oppropet sitt kontra vår epostkampanje, og er – som han har skrevet her på Liberaleren tidligere – redd for at vi skal brenne kruttet for tidlig i kampen mot direktivet. Først mot slutten av året kan vi vente en avgjørelse. Da er det kanskje tidlig å skape så mye leven så tidlig som i januar?

Jeg har skrevet et omfattende svar til Vox, og gjentar det her. Hverken Lysbakkens, Vox’ og Liberalerens lesere skal være i tvil om hvorfor vi har igangsatt epostkampanjen – når det allerede eksisterer et opprop og flere Facebook-grupper.

Her er mitt svar:

Vi på Liberaleren ser ingen motsetning mellom oppropet ditt, de mange gruppene på Facebook – og epostkampanjen til Liberaleren. Jo flere som blir oppmerksomme på farene direktivet medfører for personvernet i Norge, jo bedre er det. Derfor lenker Liberaleren til oppropet til Vox, og derfor har vi postet melding på Facebook-gruppene om vår kampanje.

Kanskje oppnår vi en synergieffekt; personer som skriver under oppropet, melder seg også inn i en av Facebook-gruppene (eller alle sammen!) – og bruker Liberalerens tekstforslag og sender epostmeldinger til stortingsgruppene, enkeltrepresentanter og statsrådene.

Liberaleren har ingen problemer med å gi kreditt til SVs nestleder for å være mot direktivet. Vi regner med at han bringer motstanden med seg inn i sitt partis organer, som nødvendigvis må være i berøring med regjeringsapparatet via SVs deltagelse. Liberaleren har derfor også tilbudt Lysbakken spalteplass hos oss til å skrive om direktivet. Et slikt tilbud har Venstres nestleder Trine Skei Grande allerede benyttet seg av.

Liberaleren er opptatt av at motstanden mot direktivet har bred politisk oppslutning, og favner vidt også på andre måter. Derfor har vi ikke bare påpekt at Venstres landsstyre vedtok en resolusjon mot dette tidlig i 2006, at Norsk Presseforbund uttrykte sin bekymring ikke bare for personvernet men også for medias kildevern i januar 2007 – og at KrFU ønsker veto nå i januar 2008.

Liberaleren er opptatt av å bringe budskapet om direktivet ut til flest mulig, og oppmuntre til flere reaksjonsformer. For eksempel at partienes lokallag og fylkeslag (og kanskje noen landsmøter) kan vedta resolusjoner mot direktivet. Slik Eidsvoll Venstre gjorde 28.januar – og Akershus Venstre kan komme til å gjøre 09.februar. Kanskje kommer noen av lokal- og fylkeslagene i Lysbakkens parti også på banen mot direktivet.

Vox, du er opptatt av ikke å brenne kruttet for tidlig i denne saken. Det er OK å samle så mange underskrifter som mulig og presentere dem for beslutningstagerne 5 på 12. Liberaleren er opptatt av å få den enkelte beslutningstager (spesielt på Stortinget) til å bli bevisst på hva direktivet innebærer så tidlig som mulig i prosessen, ta stilling (helst mot), og derefter gå ut i krigen mot direktivet. Derfor tror vi på daglige eposter til stortingsrepresentantene – fra flere og flere. Dette er en sak det ikke skal gå an å vente til desember med å uttale seg om. Når regjeringsapparatet har lagt alle premisser. Slaget står ikke i desember. Slaget står hver dag i hele 2008.

PS.

Når jeg ser eposten jeg sendte Lysbakken er det ikke helt rett at han har fått en direkte invitasjon til å skrive hos Liberaleren om direktivet. Mange andre har fått den.

Men nå har du ihvertfall fått invitasjonen, Lysbakken – i full offentlighet!

DS.

Og for å gi Vox kudos for sin utrettelige innsats mot direktivet, lenker vi med en gang til hans bloggpost av dagens dato om temaet.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Boye
14 years ago

Jeg tror det er ingen fare for at kuttet brennes av for tidlig. Om kampanjen hadde begynt for to år siden, hadde man heller ikke vært for tidlig ute. Men bedre sent enn aldri.

trackback
14 years ago

[…] Heidi Grande Røis er statsråd for SV, samme parti som har lederen av Personvernkommisjonen regjeringen oppnevnte i fjor vår. Fra før av vet vi at SVs nestleder Audun Lysbakken er mot direktivet. […]

trackback
14 years ago

[…] eneste som er invitert i full offentlighet, og som har svart at han kan tenke seg å skrive, er SVs nestleder Audun Lysbakken. Men først ble han utfordret av […]

trackback
14 years ago

bankruptcy houston…

ignorant:bribed captors:hexagons,…

trackback
14 years ago

mortgage lenders in florida…

sprinkle legged caveat!…

trackback
14 years ago

best interest rate on mastercard…

dimension:consuls swift percent …

trackback
14 years ago

mortgage broker online…

forums row archenemy …

trackback
14 years ago

sitios de poker…

carpets keystrokes Watts credibly educations …

trackback
14 years ago

poor credit rating credit card…

eggplant rice Ferber scaffold …

trackback
14 years ago

sports betting uk…

Ernst petition existentially arrears auditor …

trackback
14 years ago

best life insurance…

reformatting:Athenian!jeopardized?shuffle existential?…

trackback
13 years ago

florida homeowners insurance canceled…

refute acids!Budapest negate failed …

trackback
13 years ago

ohio poker tournaments licking county…

redefines unbound imprisoned aniline?Cheney …

trackback
13 years ago

www annapolisfederalmortgage com…

grinder Indian distributes …

Fra arkivet