Ukategorisert

Ballo svarer om direktivet

Olav Gunnar Ballo, medlem av Justiskomiteen, har svart på forespørselen som ble sendt angående EUs datalagringsdirektiv.

Skribenten gjorde som redaktøren i Liberaleren. Jeg sendte brev til stortingsrepresentantene fra Finnmark, og jeg har bedt representantene bidra til at EUs datalagringsdirektiv ikke blir en del av norsk lov. Jeg brukte den samme teksten som redaktør Pleym Christensen brukte ovenfor representantene i Akershus.

Olav Gunnar Ballo, SV, har svart på henvendelsen, og jeg er svært fornøyd med svaret fra Ballo.

–Enig! Dette skal vi stå sammen om, skrev Olav Gunnar Ballo i e-posten.

Jeg har ikke fulgt opp med tilleggsspørsmål. Ballo er helt på linje med oss som er motstandere av datalagringsdirektivet. For øvrig var det deilig å få et kort og presist svar fra en politiker.

Støtt kampanjen mot datalagringsdirektivet du også!

Mest lest

Arrangementer