Notiser

På samme banehalvdel som Gro

Politikere som benekter menneskeskapt global oppvarming bør fengsles, mener vitenskapsmannen David Suzuki, ifølge National Post. Dersom fengsling ble aktuelt, ville personer som skribent Bent Johan Mosfjell fått lange straffer. Han har vært klar og tydelig i klimadebatten, blant annet på Liberaleren. En talsmann for Suzuki uttaler riktig nok at forslaget ikke var alvorlig ment, men vitenskapsmannen spiller på samme banehalvdel som Gro Harlem Brundtland som ikke respekterer tankefrihet og ytringsfrihet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Et forsvar for retten til å være uorganisertEt forsvar for retten til å være uorganisert
    Velger du å være uorganisert, er du gratispassasjer. Ifølge fagbevegelsen.
  • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
    Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.