Notiser

Unge Venstre svarer SU

Unge Venstre er fornøyd med at Sosialistisk Ungdoms landsstyre har vedtatt en resolusjon mot datalagringsdirektivet. UV påpeker at deres første resolusjon mot direktivet kom allerede for to år siden, og finner grunn til å ønske SU velkommen efter. Liberaleren skrev forleden om SUs utfordring til høyresiden om overvåkning. SU har fått kraftig svar på tiltale.

Mest lest

Arrangementer