Ukategorisert

SU utfordrer høyresiden om direktivet

Igår omtalte Liberaleren resolusjonen SVs ungdomsorganisasjon Sosialistisk Ungdom har vedtatt mot datalagringsdirektivet. Nå utfordrer SU-leder Kisti Bergstø høyresiden om overvåkning.

I en artikkelyeye.no er Bergstø sitert på følgende: » Høyresiden må svare for om de mener overvåkning kun er greit når det skjer i EU og kapitalistiske stater, mens det plutselig er «overgrep» når det skjer i totalitære stater, sier Bergstø.»

Artikkelen omtaler døgnkontinuerlig overvåkning som vi alle blir utsatt for hvis EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

I artikkelen er både Europeisk Ungdom, Ungdom mot EU og Forbrukerrådet er intervjuet om følgene av direktivet.

Yeye har fått med seg at «Motstanden mot direktivet er massiv. Både politikere og byråkrater slåss om å skrike høyest, og Facebook er som vanlig intet unntak. Den norske Facebook-gruppen «Nei til Datalagringsdirektivet» har i skrivende stund over 16.000 medlemmer. I tillegg har en underskriftskampanje mot direktivet så langt fått drøyt 9.300 underskrifter.»

Liberalerens kampanje er imidlertid ikke omtalt, til tross for at den omtalte Facebook-gruppen lenker til både underskriftskampanjen og epostkampanjen. Ja, Facebook-gruppen anbefaler sterkt sine medlemmer om å delta i Liberalerens epostkampanje.

SU av de siste – fremstiller det motsatt
Samtlige ungdomspartier har gått sammen i sin motstand mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. Det er synd hvis SU på grunn av sin motstand mot norsk EU-medlemskap reduserer kampen mot datalagringsdirektivet til å bli et tradisjonelt basketak om EU mellom høyresiden og venstresiden.

Det er pussig at SU-leder Kirsti Bergstø utfordrer høyresiden. Unge Høyre-leder Torbjørn Røe Isaken var av de første til å anbefale regjeringen å bruke veto (reservasjonsretten i EØS-avtalen) mot direktivet. Også Civita-leder Kristin Clemet vil bruke veto-retten om nødvendig. 6-7 av Venstres fylkeslag og 3 av FrPs fylkeslag har iår vedtatt resolusjoner mot direktivet. KrFU er mot direktivet, og vil bruke veto. Venstres landsstyre vedtok sin resolusjon mot direktivet allerede i mars 2006. Liberaleren omtalte direktivet første gang i november 2005.

Som Liberalerens lesere vet er det nå en rekke lenker til Liberalerens epostkampanje rundt om. Unge Høyre lenker, KrFU lenker, Venstre lenker – og det samme gjør flere av Venstres fylkeslag, Nei til EU lenker, og Unge Høyre-lederen har omtalt kampanjen og lenket til den i en epost.

Liberaleren ønsker som kjent å profilere hvor bred motstanden mot direktivet er. Derfor omtaler vi personer, organisasjoner, partier og medier som går ut mot direktivet. Vi inviterer også gjesteskribenter til å klargjøre hvorfor de går mot direktivet. Til nå har Venstres nestleder Trine Skei Grande og KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad skrevet. SVs nestleder Audun Lysbakken har på egen blogg svart på vår utfordring at han gjerne skriver. Vi avventer fortsatt hans bidrag.

Flere er også oppfordret til å lenke til vår kampanjeartikkel, slik at flere som ikke vanligvis leser Liberaleren blir kjent med og får mulighet til å delta i kampanjen. Sosialistisk Ungdom er naturligvis også bedt om å lenke. Dette er gjort pr. epost senest 04.februar (til Bergstø).

Liberaleren er opptatt av å få den enkelte beslutningstager (spesielt på Stortinget) til å bli bevisst på hva direktivet innebærer så tidlig som mulig i prosessen, ta stilling (helst mot), og derefter gå ut i krigen mot direktivet. Derfor tror vi på daglige eposter til stortingsrepresentantene – fra flere og flere. Dette er en sak det ikke skal gå an å vente til desember med å uttale seg om. Når regjeringsapparatet har lagt alle premisser. Slaget står ikke i desember. Slaget står hver dag i hele 2008.

Det er bra at Sosialistisk Ungdom er kommet på banen mot EUs datalagringsdirektiv. Vi er spente på hvilket press SU klarer å utøve mot egne statsråder og stortingsgruppe for å gå imot direktivet. Olav Gunnar Ballo har svart Liberaleren klart og utvetydig, mens statsråd Heid Grande Røis er langt mer uforpliktende i sitt svar.

Selv om SU ikke lenker oppfordrer Liberaleren naturligvis også medlemmer av Sosialistisk Ungdom til å delta i vår epostkampanje mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov.

Mest lest

Arrangementer