Ukategorisert

Regjeringen ønsker en ineffektiv offentlig sektor

Regjeringen opprettholder dobbeltbyråkrati som må betales gjennom skatter og avgifter.

Regjeringen avlyser regionreformen, og går ikke inn for å slå sammen fylkene. I stedet skal fylkeskommunene få flere oppgaver. Til NRK sier kommunal- og regionalministeren at regjeringen ikke vil tvinge gjennom en regionsform. Det betyr at dagens forvaltningsnivå vil bestå, selv om statsråden lover fylkeskommunene noen flere oppgaver. Det løftet har liten verdi, ettersom Norge er organisert som enhetsstaten. Makten ligger hos staten, men litt makt er delegert til kommunene og fylkeskommunene. Kommunene og fylkeskommunene kan ikke bestemme hvilke oppgaver de skal ha, og hvilke oppgaver de ikke vil ha. Det er staten som bestemmer, selv om kommunesektoren til en viss grad kan bestemme hvordan oppgavene skal løses.

Regionreformen var en dårlig ide, men å bevare fylkeskommunene er verre. Det betyr at regjeringen vil bevare dagens dobbeltbyråkrati, og regningen sendes skattebetalerne.

Det er synd at regjeringen for enhver pris vil opprettholde statlig styring og unødvendig byråkrati. Det er greit å droppe regionreformen, men alternativet skulle være effektivisering av offentlig sektor gjennom å nedlegge et forvaltningsnivå. Fylkeskommunale oppgaver kan enkelt overføres til kommuner og private aktører.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole E
Ole E
14 years ago

Godt å sjå at fleirtalet i avstemninga meinar at fylkeskommunen ikkje har livets retti alle fall.

carl Christian
14 years ago

synes dette er bra. Noe må de jo bruke de ekstra skattekronene fra 2009 på.

Baltzersen
14 years ago

Man bør være forsiktig med hva man ønsker seg. En effektiv offentlig sektor? Forsiktig, forsiktig!

«Be thankful we’re not getting all the government we’re paying for.» — Will Rogers.

Dog enig i at fylkeskommunen bør avskaffes.

Fra arkivet