Ukategorisert

Stor motstand mot datalagringsdirektivet

som bare få har hørt om.. Det er digi.no som skriver dette om en undersøkelse Sentio har gjort for IKT Norge.

Sentio har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om datalagringsdirektivet. 69% av de spurte har ikke hørt om direktivet. Per Morten Hoff i IKT Norge betrakter dette som et demokratiproblem.

Stor motstand blant de som kjenner direktivet
Digi.no skriver: «På spørsmålet: Vil du at dine telefonsamtaler, sms og din datatrafikk(mail og web-besøk) automatisk skal bli registrert, overvåket og lagret i 24 måneder?, svarte 61 prosent nei, 5 prosent vet ikke og 35 prosent ja.

Ifølge IKT-Norge ble det gitt mer bakgrunnsinformasjon om direktivet før spørsmålet ble stilt. Det er imidlertid ikke alle som vet at leverandører uansett lagrer tilsvarende informasjon i en kortere periode for å kunne gi en spesifisert regning til sine kunder.»

91% uvillige til å betale for lagring av data
Medlemsbedriftene i IKT Norge er bekymret for økede utgifter som følge av at myndighetene vil pålegge dem lagring av trafikkdata.

Det er ikke utenkelig at myndighetene tar regningen, hvis direktivet blir innført. Isåfall er det du og jeg som betaler – for å bli overvåket. Hele 91% av de spurte er mot dette.

Hvis myndighetene ikke tar regningen, kan prisen for teletjenester øke som følge av direktivet. Da er det verdt å merke seg at Venstre tok opp akkurat kostnadsdelen av alle problemene ved direktivet i Stortingets spørretime tidligere iår.

Les Digi.nos artikkel om undersøkelsen her.

IKT Norge omtaler undersøkelsen her.

Mest lest

Arrangementer