Ukategorisert

Stor motstand mot datalagringsdirektivet

som bare få har hørt om.. Det er digi.no som skriver dette om en undersøkelse Sentio har gjort for IKT Norge.

Sentio har gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse om datalagringsdirektivet. 69% av de spurte har ikke hørt om direktivet. Per Morten Hoff i IKT Norge betrakter dette som et demokratiproblem.

Stor motstand blant de som kjenner direktivet
Digi.no skriver: «På spørsmålet: Vil du at dine telefonsamtaler, sms og din datatrafikk(mail og web-besøk) automatisk skal bli registrert, overvåket og lagret i 24 måneder?, svarte 61 prosent nei, 5 prosent vet ikke og 35 prosent ja.

Ifølge IKT-Norge ble det gitt mer bakgrunnsinformasjon om direktivet før spørsmålet ble stilt. Det er imidlertid ikke alle som vet at leverandører uansett lagrer tilsvarende informasjon i en kortere periode for å kunne gi en spesifisert regning til sine kunder.»

91% uvillige til å betale for lagring av data
Medlemsbedriftene i IKT Norge er bekymret for økede utgifter som følge av at myndighetene vil pålegge dem lagring av trafikkdata.

Det er ikke utenkelig at myndighetene tar regningen, hvis direktivet blir innført. Isåfall er det du og jeg som betaler – for å bli overvåket. Hele 91% av de spurte er mot dette.

Hvis myndighetene ikke tar regningen, kan prisen for teletjenester øke som følge av direktivet. Da er det verdt å merke seg at Venstre tok opp akkurat kostnadsdelen av alle problemene ved direktivet i Stortingets spørretime tidligere iår.

Les Digi.nos artikkel om undersøkelsen her.

IKT Norge omtaler undersøkelsen her.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Andreassen
14 years ago

Er egentlig ikke så forferdelig imot dette, kanskje mer prisnipiellt dette at ALLE skal overvåkes. Må vel være enklere å overvåke mistenkelige eller «interessante» personer?

Om man i tillegg skal betale for dette blir det litt i overkant.

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Det er interessante at jo yngre man er, desto mer skeptisk er man til direktivet (se all bakgrunnsinformasjon her: http://www.ikt-norge.no/upload/IKT%20Norge%20februar%2008.pdf). Det skulle love godt, men er samtidig tankevekkende ut fra den erfaring man kan forvente at de forrige generasjoner har med diverse totalitære regimer. Noe som knapt kan overraske, er at Frps velgergruppe er den eneste med flere «ja-folk» enn «nei-folk», og at Rødts velgere er de klart mest skeptiske. Også verdt å merke seg er at undersøkelsen tar utgangspunkt i at direktivets maksimumsgrense på 24 mnd. blir implementert. Dog tror jeg ikke at svarene hadde avviket særlig dersom man… Read more »

Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Jeg er også overbevist om at både Liberalerens og Vox populis kampanjer ville hatt et betydelig større potensial dersom de hadde fått litt reklame i Dagsrevyen.

Men la oss se realistisk på det: Makt-og-myndighet vil neppe stille sine egne midler til rådighet for andre, for det formål å påføre seg selv nederlag i sin kamp for avskaffelse av personvernet og demokratiet i Norge.

Vi, folket, har ingen å stole på, aller minst NRK.

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Ideelt sett burde det kun være nødvendig av NRK å si at det eksisterer kampanjer på nettet; så kunne folk klare å finne frem til kampanjene på egen hånd. Så enkelt er det imidlertid ikke i praksis. All erfaring tilsier at det er nødvendig med en enkel oppskrift, og da må man opplyse om at det bare er å klikke seg inn på opprop.no eller liberaleren.no. Det er kanskje for mye forlangt av NRK at de skal gi slik detaljinformasjon, men de av deres intervjuobjekter som er kritiske til direktivet, burde i hvert fall prøve å lure det inn et… Read more »

Fra arkivet