Ukategorisert

Nittedal – rødgrønt skrekkeksempel?

I tre Akershus-kommuner ble det innført eiendomsskatt efter 2003-valget, i strid med valgløfter. Nittedal var den eneste kommunen hvor det rødgrønne flertallet ble veltet i 2007-valget.

Selv om vi fortsatt bare er inne i første år av den lokale valgperiopden, kan vi ane at de rødgrønne partiene vil bruke Nittedal som skrekkeksempel for hvordan det går når en blå-blå koalisjon tar over. I Nittedal styrer nå Høyre, FrP og Pensjonistpartiet. FrP er størst og har varaordføreren, Høyre som nest største parti har ordføreren. Flertallet har koalisjonen med en stemmes overvekt.

I budsjettet for 2008 ble det bestemt å fjerne subsidieringen av SFO-ordningen. Ikke fra neste skoleår, men fra 01.mars. I valgkampen ble det fremstilt slik at man skulle bruke de sparte pengene på bedre skole, bl.a lengre skoledag. Da ville behovet for SFO bli redusert. Men slik gikk det ikke.

Eiendomsskatten skulle fjernes, men det skjer kun gradvis, og fjerningen vil fullføres siste år før neste valg.

Idag kan lokalavisen Varingen avsløre at det ikke er satt av en eneste krone til vedlikehold av kommunale veier. 43 veier er i en elendig forfatning, og manglende vedlikehold vil skape problemer som i neste omgang koster mer.

Vi er rimelig sikre på at Siv Jensen og Erna Solberg vil møte eksempler fra Nittedal i neste valgkamp. Spesielt når H og FrP akker seg over dårlige kår for bilistene.

Heller ikke i kollektivtrafikken er det noe bedre for beboere i Nittedal. De er avhengige av bussene på riksvei 4. På Oslo-siden er ikke kollektivfeltene gjennomgående, og dermed må bussene inn i de vanlige bilfilene. Dette skaper kork og kø i rushtiden.

Det nye styret i Nittedal har foreløbig maktet å bli kvitt rådmannen, som det har vært mye misnøye med.

Rett efter valget var ordføreren i Os, Terje Søviknes i Nittedal for å holde foredrag om maktovertagelse. Et foredrag det ble mye bråk om i forkant, men som Søviknes fikk ros for i eftertid. Så spørs det om det nye flertallet i Nittedal klarer å levere resultater slik Søviknes har gjort i Os i flere perioder på rad.

I mellomtiden kan vi jo anbefale at veiene som skriker efter vedlikehold vederlagsfritt overdras til private. De vil nok ikke vanskjøtte sin eiendom på samme måte som det offentlige.

Mest lest

Arrangementer