Ukategorisert

EU-ambassadøren bagatelliserer

Vox Populi har tidligere omtalt noe som kan virke som et samordnet forsøk på å bagatellisere konsekvensene ved innføring av datalagringsdirektivet. Nylig var EUs ambassadør til Norge ute i samme ærend, gjennom et innlegg i Dagbladet.

Innlegget «En totalitær fremtid?» har form som spørsmål og svar om direktivet. Svarene er skrevet av ambassadør Percy Westerlund. Spørsmålene er de han oppfatter at er sentrale problemstillinger om direktivet, gjennom den debatten som foregår i Norge.

Westerlund gjentar argumenter for direktivet som allerede er kjent. Han poengerer at det bare tok to uker fra terrorangrepene i Madrid i 2004 til beslutningen om direktivet ble tatt av EUs stats- og regjeringssjefer.

Ambassadøren mener at direktivet vil bli godtatt når folk flest forstår hvor viktige tiltakene er for å bekjempe terror og kriminalitet.

Westerlund hevder at kun trafikkdata blir lagret, og ikke innhold. Men han er ikke inne på den mulighet for omgjøring av trafikkdata til innholdsdata som Gisle Hannemyr beskrev her på Liberaleren igår.

EU-ambassadøren har allerede fått svar på tiltale. Først ut er professor Thomas Mathiesen. Hans innlegg heter kort og godt «Villedende om datalagring

Hans hovedpoeng er allerede diskutert som en alvorlig svakhet i den såkalte «krigen mot terror»: Skal vi bruke udemokratiske metoder for å forsvare demokratiet?

Mahtiesen skriver: » Når hensynet til effektivitet tramper i hjel de verdiene vi vil forsvare nettopp mot terrorisme og annen kriminalitet, er det fare på ferde.»

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Hendrik Hausken
14 years ago

Selvsagt bagatelliserer de konsekvensene av direktivet, for de vil jo ha det 😀

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

«Ambassadøren mener at direktivet vil bli godtatt når folk flest forstår hvor viktige tiltakene er for å bekjempe terror og kriminalitet.» Det tror jeg er et viktig poeng. Spesielt hvis det blir flere terroraksjoner i Europa, f.eks. i Danmark eller Norge, kan det bli en mer utbredt oppfatning om at det er nødvendig med slike tiltak. Det var det som skjedde rett etter 11. september 2001. Etter få uker ble USA PATRIOT Act vedtatt av en nesten samlet kongress – kun enkelte prinsipielle dissidenter fantes. I dag ser vi at mange innser at overvåkningen har gått for langt. Visse konspirasjonsteoretikere… Read more »

trackback
14 years ago

[…] oppfattet Westerlunds kronikk som en bagatellisering. Han er ikke alene om en slik tilnærming, og bloggeren Vox Populi har antydet at det er et mønster […]

Fra arkivet