Ukategorisert

Jensen som Hornsrud?

Klassekampen spekulerer i en leder på om FrP-formann Siv Jensen gjør som Aps Christopher Hornsrud. Ikke at hun tar sikte på å bli 101 år, men istedet danner mindretallsregjering av FrP, slik Hornsrud gjorde for Ap i 1928.

I dagens leder i Klassekampen, «Hornsrud«, er budskapet klart; hvis neste års valgkamp skal handle om handlingsregelen (les økonomisk ansvarlighet), vil regjeringen tape glatt – og Siv Jensen fremstår som den eneste opposisjonspolitikeren. Det siste er ihvertfall ikke riktig. Men hun representerer et parti som er i enslig opposisjon til den rådende økonomiske politikken.

Mer usikkert er lederens avsluttende spådom: «Og selv om Frp ikke blir landets største parti, kan det bli størst på borgerlig side. Og hvis Ap kaster kortene, vil regjeringsoppdraget da måtte gå til Siv Jensen og Frp

La oss si at den sittende regjering taper valget (forutsetning 1). Jens Stoltenberg leverer regjeringens avskjedssøknad, og skal gi kongen en anbefaling om hvem som bør få oppdraget med å forsøke å danne regjering. Han kan naturligvis be kongen gå til Siv Jensen (forutsetning 2), som parlamenterisk leder for det største opposisjonspartiet (forutsetning 3).

Scenario 1; Jensen som Hornsrud
Klassekampens avsluttende påstand bygger på at Siv Jensen kan si at hun tar på seg regjeringsoppdraget, og danner en ren FrP-regjering – uten en gang å forsøke seg på å få med noen andre partier (eller evt. kun Høyre). Isåfall kan hun gjøre som Hornsrud – inkludert å bli felt i løpet av få uker. Og da kan det (som Klassekampen kanskje frykter) gå med FrP som med Ap efter Hornsurd-regjeringen; partiet blir landets største, og innleder sitt hegemoni i norsk politikk. Da kan partiet legge grunnlaget for Carl I. Hagens påstand – om at 2000-tallet blir FrPs århundre.

Jensen kan i en situasjon hvor hun vet at hun blir felt efter kort tid legge frem en demonstrativ regjeringserklæring, proppfull av den mest populære FrP-politikken (som idag bygger på det gamle RV-slagordet «penga fins!»). Hun vil nok ikke følge Liberalerens mal for regjeringserklæring. Selv om vi har anbefalt henne å gjøre dette. Men det er vel ikke oss hun har tenkt å fri til.

Scenario 2; Jensen som Lyng, Borten, Korvald, Willoch, Syse og Bondevik
Men hva om Siv Jensen ønsker å regjere mer enn et par uker? Da ber hun kongen gå en runde med de parlamentariske lederne på ikke-sosialistisk side (evt. gjør hun det selv). Og finner ut at Venstre og KrF ikke vil godta en mindretallsregjering av FrP (Hornsrud-eksperimentet), og heller ikke en mindretallsregjering av FrP og Høyre (Oslo-modellen). Sponheim og Høybråten peker på Erna Solberg – eller Jens Stoltenberg som sine foretrukne statsministerkandidater). Da må Siv rett og slett gå til kongen og si at hun har mislyktes. Da har hun rett og slett ikke grunnlag for å gjøre Scenario 2 om til Scenario 1. Selv om vi ikke har investitur i Norge (innsettelsesvedtak) vil en slik runde avdekke at en regjeringen Jensen ikke vil overleve sitt første møte med Stortinget.

Skal Siv Jensen da tenke partiegoistisk – eller statskvinneansvarlig? Det første resulterer i Scenario 1 – et andre i Scenario 3.

Scenario 3; en regjering med styringsgrunnlag
Siv går til kongen og anbefaler ham å gi oppdraget til Erna Solberg – eller Jens Stoltenberg. Sistnevnte kan danne regjering med en gang. Enten en ren Ap-regjering, eller forsøke å invitere samtlige av de 3 sentrumspartiene inn. Noe et eller flere av dem vil takke nei til.

Erna Solberg vet at det ikke er grunnlag for noen ikke-sosialistisk flertallsregjering, og ber derfor Jensen, Sponheim og Høybråten om aksept for å danne en ren Høyre-regjering. Og dét får hun.

Min spådom er: Hvis det blir ikke-sosialistisk flertall (forutsetning 1) av 3 eller 4 partier (forutsetning 2) danner Erna Solberg en ren Høyre-regjering.

Hva Sponheim bør håpe på
Sett at det blir Scenario 1. Da kan jo Lars Sponheim merke seg at den som fikk oppdraget efter at Honrsuds kortvarige eksperiment var bragt til ende var – ja, nettopp: Venstres leder..

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Carl Christian
14 years ago

hehe…. nydelig analyse. Skal finne frem denne når det nærmer seg valget

Kai
Kai
14 years ago

>Min spådom er: Hvis det blir ikke-sosialistisk flertall (forutsetning 1) av 3 >eller 4 partier (forutsetning 2) danner Erna Solberg en ren Høyre-regjering. Det er noe vi nesten helt sikkert kan si at det ikke blir. FrP vil aldri gå med på det, med mindre de er 100 prosent sikre på at de får bli med i regjeringen om få måneder. AP får fortsette hvis det blir borgerlig seier med KrF eller V på vippen (noe Sponeim allerede har avklart og KrF også langt på vei har). Hvis det blir H og FrP flertall, så danner de to partiene regjering… Read more »

Eivnd Knudsen
Eivnd Knudsen
14 years ago

Jeg er ikke enig med Kai. Det de fire borgerlige driver med nå, er posisjonering foran valget. De tenker på hvilke velgere de kan trekke til seg. Venstre og Krf vet at de neppe vil kunne ta velgere fra de to høyrepartiene, og fronter derfor sterkt mot disse. Fremskrittspartiet er klare på at de må fremstå som et reelt regjeringsalternativ, og det gjør de ikke dersom de sier at de vil støtte en regjering de selv ikke er med i. Når de borgerlige vinner valget om halvannet år, vil fornuften innhente de fire seiende folkepartier. Man vil da måtte sette… Read more »

dlkp
dlkp
14 years ago

Endelig tar noen tak i scenarioet med en ren Høyre-mindretallsregjering. Det første stedet jeg så dette foreslått, er her (i en kommentar av anonyme ‘b’): http://torbjorn.ungehoyre.no/1193210047_vr_s_god_her_er_galge.html Nå ser vi at denne teorien faktisk er ganske relevant: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article340877.ece Undertegnede har også forsøkt å reise debatten her: http://www.vgd.no/Item.asp?GroupID=132&Group=Politikk+%2D+Norsk&ThreadID=1321062&Thread=Valget+2009&Page=-1#20444955 Skjønt mitt spørsmål er fremdeles: Hva om Høyre ikke blir stort nok? Da vil kanskje ikke Frp akseptere dette alternativet, dessuten vil det bli en form for «sjølpining», som Lars Sponheim uttrykker det. Men hva skjer da? Kan noen som kjenner vårt parlamentariske system, forklare hvilken regjering vi får hvis det er låst på… Read more »

Kai
Kai
14 years ago

>Det som var Fremskrittspartiets hovedargument mot Bondevik-regjeringen var at
>politikken ikke lå langt nok til høyre, men den vil ligge nger til høyre med
>Erna ved roret.

Det handler ikke om politikk, men om partilogikk. Hvis Solberg banker på døra til Siv Jensen og ber om støtte (på samme måte som Pedersen gjorde med Hagen) vil Jensen si at det vil være et håpløst eksperiment å la Høyre styre alene. Hun vil dessuten si at FrP har vedtak på at de ikke vil støtte en regjering de ikke selv er med i.

Eivnd Knudsen
Eivnd Knudsen
14 years ago

Et vedtak kan omgjøres. Herregud,jeg er da gammel nok til å huske KRF’s vedtak om å ikke delta i en regjering som mått administrere abortlovene. To år etter vedtaket ble det omgjort, og så gikk partiet inn i Willoch-regjeringen.
Men at dette handler mer om partilogikk enn om politikk er jeg uenig i. En hver erfaren politikerved at hun vil måtte forsvare politikken ved neste korsvei, og da spiller partitaktiske hensyn en underordnet rolle. De misfornøyde SV’ere som vil vende partiet ryggen ved valget neste år, vil gjøre det fordi de ikke er fornøyd med politikken regjeringen fører.

Kai
Kai
14 years ago

FrP har ingen interesse av å ha Høyre alene i regjering. Hvis FrP er større enn H (største opposisjonsparti), så vil FrP heller velge å sitte alene i regjering med åpen invitasjon til H, KrF og V. Det eneste som vil endre på dette bildet er hvis FrP er helt sikre på at en H-regjering vil utvides med FrP om kort tid. Noe slikt forutsetter at AP tar en ny varient av 36,9 og kaster alle kortene. Det vil de ikke. De vil heller bli felt i Stortinget på en sak (spørsmålet er om V, KrF og H vil tørre… Read more »

Kai
Kai
14 years ago

>jeg er da gammel nok til å huske KRF’s vedtak om å ikke delta i en regjering
>som mått administrere abortlovene.

Selvsagt kan vedtak endres, men det skjer kun hvis partiet ser seg tjent med det. Ellers vil en slik selvbinding virke som et godt forhandlingskort.

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Endelig er det noen som tar noen tak i scenarioet med en ren Høyre-mindretallsregjering. Det første stedet jeg så dette foreslått, er her (i en kommentar av anonyme ‘b’): http://torbjorn.ungehoyre.no/1193210047_vr_s_god_her_er_galge.html Nå ser vi at denne teorien faktisk er ganske relevant: http://www.dagsavisen.no/innenriks/article340877.ece Undertegnede har også forsøkt å reise debatten her: http://www.vgd.no/Item.asp?GroupID=132&Group=Politikk+%2D+Norsk&ThreadID=1321062&Thread=Valget+2009&Page=-1#20444955 Skjønt mitt spørsmål er fremdeles: Hva om Høyre ikke blir stort nok? Da vil kanskje ikke Frp akseptere dette alternativet, dessuten vil det bli en form for «sjølpining», som Lars Sponheim uttrykker det. Men hva skjer da? Kan noen som kjenner vårt parlamentariske system, forklare hvilken regjering vi får hvis… Read more »

coz
coz
14 years ago

De misfornøyde sv’ere vil neppe gå lenger til høyre enn AP. En Regjering med AP og H kunne vært interessant. utenriksen er de enig, og langt på vei mye av det økonomiske. SV sitter nok neppe der, til tross for at Kristin har utført jobben sin langt bedre enn mange fryktet.

Pål
14 years ago

Jeg liker ikke dere liberaler så godt, men dette var veldig bra. Fin analyse.

Fra arkivet