Ukategorisert

EU-ambassadøren får svar på tiltale

Nylig påpekte Liberaleren at EU-ambassadøren i en kronikk i Dagbladet bagatelliserte konsekvensene av datalagringsdirektivet. Idag har han fått svar på tiltale.

Ronald Bye og Finn Sjue har sammen skrevet kronikken De gode hensikters diktatur. Denne er et svar på Percy Westerlunds kronikk En totalitær fremtid?

Liberaleren oppfattet Westerlunds kronikk som en bagatellisering. Han er ikke alene om en slik tilnærming, og bloggeren Vox Populi har antydet at det er et mønster i det hele.

Bye og Sjue går mye lenger tilbake for å finne direktivets opprinnelse. Westerlund peker på terroraksjonen i Madrid i 2004, mens Bye og Sjue går tilbake til et FBI-initiativ i 1990.

De gjør sitt ståsted krystallklart:

«Vi er imot datalagringsdirektivet, ikke bare på grunn av hva direktivet isolert sett vil føre med seg, men fordi vi ser det som en del av den stadig mer omfattende og avanserte overvåkningsteknologien som vokser fram.

Datalagringsdirektivet kan bli den første store testen på hvorvidt Norge skal bli vevd inn i et overvåkningskompleks hvor menneskenes gjøren og laden spores, registreres og kontrolleres fra time til time. Vi ser at det formuleres noen gode hensikter bak datalagringsdirektivet og andre kontrollordninger som nå presser seg på. Men disse bygger på en filosofi og parole som klarere og klarere lyder slik: «Bare la oss får vite alt om deg – så skal vi sørge for at du kan føle deg trygg.»»

Man behøver naturligvis ikke se amerikanerne og FBI bak hver busk for å være mot direktivet. Man behøver heller ikke tro at EU-toppene har det elektroniske diktaturet som skjult agenda. Det er nok å være av den formening at uansett hvor mange gode forsetter man har for sine gjerninger, kan veien like gjerne føre til helvete som til paradis.

Og erkjennelsen av at veien til helvete er brolagt med gode forsetter er slett ikke av ny dato. Man skal naturligvis analysere motivene til dem som står ansvarlige. Ikke alle har like uskyldshvite forsetter. Men det er konsekvensene av virkemidlene som bør skremme – både potensielle ofre (altså oss alle) og de ansvarlige.

Kampen mot datalagringsdirektivet fortsetter. Og du kan bidra. Ved å skrive under på oppropet til Vox Populi, melde deg inn i en av Facebook-gruppene mot direktivet – eller delta i Liberalerens epostkampanje, som er rettet mot Stortinget og regjeringen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer