Ukategorisert

EU-ambassadøren får svar på tiltale

Nylig påpekte Liberaleren at EU-ambassadøren i en kronikk i Dagbladet bagatelliserte konsekvensene av datalagringsdirektivet. Idag har han fått svar på tiltale.

Ronald Bye og Finn Sjue har sammen skrevet kronikken De gode hensikters diktatur. Denne er et svar på Percy Westerlunds kronikk En totalitær fremtid?

Liberaleren oppfattet Westerlunds kronikk som en bagatellisering. Han er ikke alene om en slik tilnærming, og bloggeren Vox Populi har antydet at det er et mønster i det hele.

Bye og Sjue går mye lenger tilbake for å finne direktivets opprinnelse. Westerlund peker på terroraksjonen i Madrid i 2004, mens Bye og Sjue går tilbake til et FBI-initiativ i 1990.

De gjør sitt ståsted krystallklart:

«Vi er imot datalagringsdirektivet, ikke bare på grunn av hva direktivet isolert sett vil føre med seg, men fordi vi ser det som en del av den stadig mer omfattende og avanserte overvåkningsteknologien som vokser fram.

Datalagringsdirektivet kan bli den første store testen på hvorvidt Norge skal bli vevd inn i et overvåkningskompleks hvor menneskenes gjøren og laden spores, registreres og kontrolleres fra time til time. Vi ser at det formuleres noen gode hensikter bak datalagringsdirektivet og andre kontrollordninger som nå presser seg på. Men disse bygger på en filosofi og parole som klarere og klarere lyder slik: «Bare la oss får vite alt om deg – så skal vi sørge for at du kan føle deg trygg.»»

Man behøver naturligvis ikke se amerikanerne og FBI bak hver busk for å være mot direktivet. Man behøver heller ikke tro at EU-toppene har det elektroniske diktaturet som skjult agenda. Det er nok å være av den formening at uansett hvor mange gode forsetter man har for sine gjerninger, kan veien like gjerne føre til helvete som til paradis.

Og erkjennelsen av at veien til helvete er brolagt med gode forsetter er slett ikke av ny dato. Man skal naturligvis analysere motivene til dem som står ansvarlige. Ikke alle har like uskyldshvite forsetter. Men det er konsekvensene av virkemidlene som bør skremme – både potensielle ofre (altså oss alle) og de ansvarlige.

Kampen mot datalagringsdirektivet fortsetter. Og du kan bidra. Ved å skrive under på oppropet til Vox Populi, melde deg inn i en av Facebook-gruppene mot direktivet – eller delta i Liberalerens epostkampanje, som er rettet mot Stortinget og regjeringen.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Det ser visst ut som at vi har fått noen som er uenige med oss: http://www.dagbladet.no/weblogg/blog.php/giorgy/post/20744 Jeg har debattert litt med ham, og jeg siterer fra hans påstander: «[…]Les artikkel 3, 1. avsnitt. Der står det at de skal lagre data «to the extent that those data are generated or processed by providers of publicly available electronic communications services or of a public communications network within their jurisdiction in the process of supplying the communications services concerned». Hvis man finner definisjonen på «processed» fra 95/46/EC som den henviser til for definisjoner, gjør den klart at det er data de selv… Read more »

Knut Johannessen
14 years ago

Nei til datalagringsdirektivet: «Men IP-adressene på nettsteder man besøker skal ikke logges. Vips, så var hele grunnlaget for denne artikkelen borte.» Dette vet vi faktisk ingen ting om, fordi hva som skal lagres i Norge ikke er vedtatt ennå. I Danmark vedtok man å lagre dette. Sitat fra regelverket: «§ 5. En udbyder af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal registrere følgende oplysninger om en internet-sessions initierende og afsluttende pakke: 1. afsendende internetprotokol-adresse, 2. modtagende internetprotokol-adresse, 3. transportprotokol, 4. afsendende portnummer, 5. modtagende portnummer og 6. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning.» Så direktivet hindrer ikke at dette blir… Read more »

Fra arkivet