Ukategorisert

Rogaland SV mot datalagringsdirektivet

For fire uker siden hadde vi en oversikt over fylkeslag i SV som sier nei til datalagringsdirektivet. Nå har vi fått oversendt teksten til Rogaland SVs årsmøteresolusjon.

Her er teksten til Rogaland SVs årsmøteresolusjon:

«EU s datalagringsdirektiv

Mcarthey om igjen?
EU-direktiv 2006/24, også kjent som datalagringsdirektivet er nå ute på høring. Direktivet sier at land må implementere og påby teleselskaper å lagre alle former for data som omhandler all elektronisk kommunikasjon i minimum 6 måneder og maksimum 2 år. Den offisielle begrunnelsen for dette direktivet er at det skal forenkle jobben i kampen mot terror og organisert kriminalitet. Selv om det ikke blir gitt generell tilgang til dataen som lagres, avgjør hvert enkelt land hvem som får tilgang og hvorfor de skal ha tilgang. Dette vil i praksis si at en bryter med et sentralt demokratisk prinsipp om at bare forbrytere eller mennesker som det er sterk mistanke om skal begå lovbrudd kan overvåkes. Det er også en prinsipiell vanskelig sak sett i forhold til ytringsfriheten, fordi det er en klar restriksjon på ytringsfriheten å nekte mennesker muligheten til å kommunisere elektronisk uten å risikere overvåkning. I tillegg vil arbeidet for å hindre misbruk av data som blir samla kreve enorme ressurser, og det er fortsatt usikkert om det overhodet er mulig å sikre seg mot et slikt misbruk.

Rogaland SV anser dette overvåkningsdirektivet å være i strid med grunnleggende private rettigheter. Rogaland SV deler ikke synet som grunngir innføringen av direktivet, og mener at dette kan være et skritt i retningen av et overvåknings-samfunn. Rogaland SV kan ikke se at samfunnet er tjent med å gi enda større friheter til maktapparater som tidligere har vist at de i liten grad evner å forholde seg politisk nøytralt ovenfor forskjellige grupper av mennesker. Det beste eksempelet på dette finner enn kanskje i politiet, PST og e-tjenesten som ønsker å lagre data i 12 måneder, noe som er dobbelt så lenge som EUs minstekrav. Norge har en lang og trist historie i forhold til politisk overvåking. Oppnevningen av Lund-kommisjonen og opprullingen i etterkant av dette har rettet på noe av de overgrep som ble begått.

Rogaland SV ser på datalagringsdirektivet som en videreføring av den aktivitet som førte til Lund-kommisjonen, og krever derfor at Stortinget reserverer seg mot direktivet og nekter å innføre det i Norge.»

Også Rogaland SVs medlemmer og velgere er hjertelig velkomne til å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet.

Mest lest

Arrangementer