Ukategorisert

Fornuftig!

Soning med elektronisk kontroll virker svært fornuftig.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er en ny måte å gjennomføre fengselsstraff på. De som dømmes til ubetinget fengsel i inntil fire måneder eller som har inntil fire måneder igjen til prøveløslatelse kan få sone utenfor fengselet.

Forskriften er sendt ut på høring.

Ordningen vil bety effektivisering, bedre bruk av skattebetalernes penger. I tillegg vil nytenkingen sannsynligvis bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. Ordningen gir mange positive ringvirkninger. Det er gledelig at regjeringen vil prøve ut ordningen Sverige har positive erfaringer med.

Liberaleren anbefalte ordningen i april 2005. Vi har også tatt til ordet for stykkprisfinansiering.

Stortinget vedtok de nødvendige endringer i straffegjennomføringsloven i 2007. Målsetningen er å et toårig prøveprosjekt som skal iverksettes i løpet av 2008. Forventet oppstart er 1. september.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer