Ukategorisert

Fornuftig!

Soning med elektronisk kontroll virker svært fornuftig.

Straffegjennomføring med elektronisk kontroll er en ny måte å gjennomføre fengselsstraff på. De som dømmes til ubetinget fengsel i inntil fire måneder eller som har inntil fire måneder igjen til prøveløslatelse kan få sone utenfor fengselet.

Forskriften er sendt ut på høring.

Ordningen vil bety effektivisering, bedre bruk av skattebetalernes penger. I tillegg vil nytenkingen sannsynligvis bidra til å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. Ordningen gir mange positive ringvirkninger. Det er gledelig at regjeringen vil prøve ut ordningen Sverige har positive erfaringer med.

Liberaleren anbefalte ordningen i april 2005. Vi har også tatt til ordet for stykkprisfinansiering.

Stortinget vedtok de nødvendige endringer i straffegjennomføringsloven i 2007. Målsetningen er å et toårig prøveprosjekt som skal iverksettes i løpet av 2008. Forventet oppstart er 1. september.

0 0 vurdering
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
12 years ago

Hvis vi legaliserer narkotika så blir vi kvitt 40 prosent av all kriminalitet over natten. En type kriminalitet uten offer basert på gamle fordommer og umenneskelige lover. Siden folk fortsatt i 2008 dømmes for ting som ikke burde være forbudt, er det klart at alt som kan gjøre straff mer menneskelig er positivt.

Erik Sandal
Erik Sandal
12 years ago

I USA regner man med at 70% av de innsatte har forbrudt seg mot lover som er relatert til narkotika.

Undertegnede antar at dette nok også gjelder i de nordiske land. Gevinsten av å legalisere narkotika vil derfor være langt større enn det Anonym fremholder.

Gunnar Andreassen
12 years ago

Soning med elektronisk kontroll ville løst mange problemer, men usikker på om det passer på narkotika-forbrytelser, der tror jeg fengsel er bedre.

trackback
10 years ago

Xanax….

Buy xanax. Cheap xanax overnight delivery….

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Har du betalt “forsikring” hos staten?Har du betalt “forsikring” hos staten?
    Hva tror du forsikringsvilkårene består av, loven som kan endres eller "samfunnskontrakten" som ingen har sett?
  • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
    Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
  • Med samme begrunnelseMed samme begrunnelse
    Liberalister har alltid forsvart utsatte minoriteter, enten de er homofile eller religiøse fundamentalister. De er alle individer med like rettigheter.