Ukategorisert

Slutt for direkte ordførervalg?

De tre regjeringspartienes representanter i Stortingets kommunalkomité skal visstnok gå inn for at forsøksordningen med direkte ordførervalg blir avviklet foran kommunevalget i 2011. Skuffelse over at valgdeltagelsen ikke øker, er én av begrunnelsene.

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (SP) var skuffet over at valgdeltagelsen ikke øket i de kommunene som har deltatt i forsøket. I flere kommuner er det dessuten valgt ordførere som ikke har flertall bak seg i kommunestyret.

Det er komiteens leder Tore Hagebakken (Ap) som har varslet at Aps medlemmer vil gå inn for å avvikle hele ordningen. Han regner med at også komitekollegene fra SV og SP er enige. I sistnevntes rekker finnes de kanskje sterkeste forsvarerne av ordningen. Hva disse vil gjøre, gjenstår å se.

Det burde si seg selv at når ordfører og kommunestyre velges i separate valg, kan en sosialistisk ordfører få et kommunestyre der flertallet er fra ikke-sosialistiske partier. Hvordan dette vil slå ut når den røde ordføreren skal forsvare vedtak med basis i blå ideologi, er uvisst. Velgerne må holde tungen rett i munnen når de skal vurdere hva de mener om hhv. ordførererens jobb versus hvordan flertallet styrer kommunen.

Hva er det som vil øke valgdeltagelsen? Hadde partier og valgforskere visst svaret, ville begge hatt en lettere jobb. Liberaleren har tidligere tatt til orde for en rekke reformer, der formålet er å gjøre det kommunale selvstyret reelt. Det hjelper ikke å flytte valget av ordfører fra rådhusets bakrom og ut til velgerne, når hverken ordføreren eller kommunestyret har annet enn symbolsk innflydelse på hvordan pengebruken skal være.

En teori er at tilspisset konflikt eller lokale saker som engasjerer eller mobiliserer velgerne, øker deltagelsen. Også vanstyre eller maktarroganse over lengre tid kan øke valgdeltagelsen – ut fra et brennende ønske om skifte av ledelse. Når partiene så forhandler om fordeling av posisjoner uten at politikken er på plass, kan dét skiftet velgerne har stemt for, bli borte. Er det noe som ikke øker valgdeltagelsen ved neste korsvei, må det vel være dette?

Hvordan vil det da hjelpe å fjerne velgernes mulighet til å velge ordfører?

Kanskje komiteleder Tore Hagebakken har svaret. Vi har det ikke.

Derimot mener vi at avgjørelsen om direkte ordførervalg eller ikke, bør ligge i den enkelte kommune. Enten ved folkeavstemning eller ved vedtak i kommunestyret. Forsøksordningen bør derfor avskaffes. Til fordel for mer lokalt demokrati. Avgjørelsen om direkte ordførervalg bør fjernes fra departementet, og plasseres lokalt.

Det er ekte lokaldemokrati.

Så kan Kleppa og hennes folk fortsette med reformer som øker lokaldemokratiet – fremfor å redusere det.

Mest lest

Arrangementer