Ukategorisert

Bønder er parasitter

Staten tilbyr jordbruket en økt inntektsramme på 1,6 milliarder kroner. Det betyr videreføring av dagens politikk der subsidier er nøkkelordet.

I 2005 skrev Bent Johan en artikkel med tittelen Bønder er parasitter. Dagens statlige tilbud var en perfekt anledning til å trekke frem en gammel artikkel der Mosfjell skjeller ut politikken som føres.

Se statens tilbud. Når avtalen er i havn må vi betale regningen, om vi vil det eller ikke.

Tags:

26 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
uk-expat
uk-expat
14 years ago

Det var deprimerende aa lese landbruksoppgjoeret. Tabellene proevde aa systematisere en myriade av ulike arealetilskudd, maalpriser, pristilskudd, driftstilskudd og distrikttilskudd for gris paa vestlandet.

Milliarder av kroner flagrer ut av dokumentet. Det er vanskelig aa vite om man burde le, graate eller bli flyende forbannet.

Piris
Piris
14 years ago

Bønder parasitter ? JA
Politikere psykopater ( tror de har svar på alt mulig ? ) JA

Konrad
14 years ago

BMS’ standpunkt er greit nok, men ordbruken er patetisk. Dette var uttrykk nazistene brukte før krigen – om jødene, og uttrykk vår tids nazister bruker om innvandrere, asylsøkere og flyktninger.

Bøndene er til tross for store overføringer og importvern den lavest lønnede yrkesgruppen i Norge. Denne politikken går ikke i det lange løp – det forstår alle, men å kalle bøndene som personer for parasitter er langt unna enhver anstendighet.

Skjerp dere.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Ikke vær så sensitiv da, du høres ut som en jente, parasittisme er et veldig virkelig konspet, språkbruk har enten basis i virkeligheten eller ikke, ingen vits å late som om ting er annerledes en tingene faktisk er. Uten at jeg egentlig har peiling, men om ikke nazistene hadde sendt det antall jøder som de faktisk sendte inn i konsentrasjonsleirene hadde verden kommet mye lenger framover enn det den faktisk har kommet, dette blir jo bare spekulasjon men det er et faktum at jøder har kommet med mange vitenskapelige bidrag bladt annet..

Nasjonalkonservativ
14 years ago

Til ettertanke: http://kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2008/Matkrisa_og_bondens_priser_m.m.-07.05.2008.htm Etter min mening er følgende det beste: La oss være prinsipielle. Dersom man er mot skatt, er man selvsagt også mot subsidier eller statlig bestemte høyere matvarepriser. Dog bør folket bestemme dette. I dag er status i Norge at våre representanter har bestemt at vi skal ha MANGE subsidier og HØYE skatter. Det er altså status. Imidlertid kan dere liberalere samle inn underskrifter mot begge deler. Da kan man presse politikerne, og man får skapt oppmerksomhet om saken. I teorien kunne man tenke seg en sveitsisk modell der en folkeavstemning avgjorde det hele. I mellomtiden burde ekte… Read more »

Konrad
14 years ago

Voodoo-king kan spare seg. Dette handler ikke om å være sensitiv, det handler om diskutere innholdet i politikken i stedet for å sjikanere hele befolkningsgrupper, det handler om en viss anstendighet i debatten. Jeg mener f.eks. at AFP-ordningen er en ulykke for Norges økonomi, men jeg ville ALDRI finne på å kalle folk som går av med AFP for snyltere og parasitter. Jeg mener også at skatteordningen for rederiene er meningsløst gunstig, men jeg ville aldri finne på å kalle norske sjøfolk for parasitter og snyltere.

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Problemet er at alt er feil vei, så lenge staten kan skatte for deretter å støtte blir det dem med mest politisk tyngde som vinner fram. Mens markedet verdsetter knapphet gjør demokratiet det motsatte, AFP-ordningen er et godt eksempel. Baby boomer generasjonen er stor, derfor har den klart å karre til seg gode rettigheter gjennom demokratiet, stimulansene går feil vei, signalene er fucka opp, jeg klandrer parlamentarismen.

Konrad
14 years ago

Voodoo-king ønsker kanskje den sterke mann i stedet for parlamentarismen?

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Den amrikanske måten å organisere ting på virker ganske fornuftig, meritokrati har noe for seg, i norge har aristokratiet med mindre intelligens kontrollen.

b
b
14 years ago

Konrad: Landbrukspolitikken er tydeligvis et følsomt tema for mange. Å kalle bøndene parasitter er det kanskje sterke ord, men stemmer ikke beskrivelsen? Lavt lønnet eller ikke, så har de et sugerør inn i statskassen. Jeg tviler ikke på at bøndene jobber hardt og har lange arbeidsdager, men det er irrelevant så lenge verdiskapningen er i minus. Om jeg drar ut i skogen og graver tilfeldige hull hele dagen, så har jeg ikke gjort meg fortjent til noe lønn, enn hvor hard «arbeidsdagen» min var. Det er forresten tullete å trekke fram «Nazi-kortet» (http://en.wikipedia.org/wiki/Reductio_ad_Hitlerum). Her er det snakk om å stoppe… Read more »

Konrad
Konrad
14 years ago

B: Dette har ikke noe med min «følsomhet» å gjøre, spar den hersketeknikken til noen den virker på. Min reaksjon har ikke med landbrukspolitikk å gjøre, det har med Liberalerens vulgærargumentasjon å gjøre. Når Liberaleren er såpass ufin er jeg ufin tilbake, derfor nazi-kortet. Og jeg gjentar: Vær gjerne uenig i politikken, men ikke stemple de menneskene som angivelig nyter godt av politikken. Sugerør i statskassen? Hvem har ikke det. Jeg betaler dobbelt så mye i bare i inntektsskatt som en gjennomsnittlig bonde tjener. Jeg har ikke barn og jeg er frisk, ergo belaster jeg ikke statskassen. Min gode og… Read more »

Student
Student
14 years ago

Slutter meg til Konrad her. Vulgærargumentasjonen til Liberaleren, og da spesielt BMS, gjør at det er vanskelig å ta denne nettavisen på alvor. Med omtrent hver eneste artikkel av BMS følger en strøm av gymnasial språkbruk.
Det tar seg ekstra dårlig ut når man i tillegg lar det skinne igjennom at man har minimale kunnskaper om det man skriver om. Liberaleren er en russeavis, intet mer, intet mindre.

Pleym
Editor
14 years ago

Takk for komplimentet, Student. Hva er en parasitt? Jo, det er en organisme som lever på fruktene av en annen organismes produksjon. Uten den produktive organismen kan ikke parasitten overleve. Slik er det dessverre med bøndene her til lands, også. Hadde det ikke vært for kombinasjonen av milliardene av skattekroner i støtte over statsbudsjettet, kombinert med importforbud mot matvarer som også produseres i Norge, og monopolorganisert omsetning av varene bøndene produserer, ville ikke den norske bondestand overlevet. Derfor er det god dekning for bruken av begrepet parasitt. Istedenfor å henge seg opp i begrepsbruken, kunne Konrad, Student og andre som… Read more »

b
b
14 years ago

Konrad: Det var ikke forsøk på noe hersketeknikk. Det var bare en observasjon. Folk blir mer følsomme når man diskuterer landbrukspolitikk enn andre ting, noe som ofte fører til usakelig argumentasjon (som nazi-kortet). Det er bare å ta en titt på tidligere kommentarer hos Liberaleren, Are Slettan på NA24, eller andre blogger som er kritiske til norsk landbruk. Så til parasitt-begrepet: Jeg er i mot at du skal betale for dine nabobarns skolegang. Men resultatet er at de kommer til å vokse opp og drive med verdiskapning, og etter hvert kommer de til å betale alderdommen din. Så nei, de… Read more »

Simen
14 years ago

Selv er dette min personlige favoritt:
http://e24.no/medier-og-reklame/article2372842.ece

– De har i alle år klart å få vanlige skattebetalere til å finansiere ulønnsomme arbeidsplasser i jordbruket ved skatter og meningsløse tollsatser på mat. At de nå snylter på avisenes merkevarer når de skal markedsføre seg, opplever jeg som en naturlig videreføring av strategien om å få oss andre til å betale for at bøndene skal ha det bra, sier Amund Djuve.

T.K.
T.K.
14 years ago

At prisen på oljen pr. fat steig med mange mange dollar vert nesten ikkje nemnd i media. Men at matprisen kjem til å forhåpentlegvis stiga nokoe prosent får brei mediadekning. At det går an. Ein liten auke i matprisen har ingenting å bety for nokon. Alle skal betala meir for maten, den er alt for billig. Då får heller dei som ikkje har så mykje spare inn på andre områder, slutte å ete så mykje junkfood, køyre så mykje bil, osv. Norske bønder skulle slutta å produsera slik at nordmenn hadde vorte avhengige av import, så lenge det hadde vart.… Read more »

T.K.
T.K.
14 years ago

Bøndene har de tikkje bra, Høgresida i norsk politikk vil ikkje sjå alt det gode den norske bonden verkeleg gjer med/for landet. Kor mykje støte får ikkje industrien eller andre næringar? Hø, dette er berre blåbær. Viss de greie å leva utan mat så skriv nament dykkar her, så skal me sjå. Viss ingen gjer det er det avhengig av mat de og, og då skal det sjølvsagt betala for det!!!

Pleym
Editor
14 years ago

Ingen kan leve uten mat, men ingen bør heller tvinges til å betale for maten i butikken efter først å ha betalt over skatteseddelen.

Ingen bør helst tvinges til å kjøpe mat fra et spesielt geografisk område.

Å jobbe med jorden, foredle den og videreføre generasjoners kunnskap er viktig, men må man gjøre det for andre arbeidende menneskers regning?

Det nytter ikke å komme til Liberaleren og peke på at andre også får subsidier. Vi er mot subsidier uansett hvem som er mottager.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
14 years ago

T.K. – For det første er vi allerede i dag avhengige av import. Norsk landbruk alene dekker IKKE Norges konsum av matvarer.

For det andre finnes det en enkel mekanisme som ville sikret oss mat også ved import fra utlandet – om prisene på matvarer stiger nok, vil det lønne seg for flere å produsere matvarer – også her i landet, om prisene stiger nok.

I mellomtiden betaler vi alle over skatteseddelen og gjennom vernetoll for å få det som fremstilles som kunstig billig mat i butikkene. Den er ikke det, den er kunstig _dyr_.

Student
Student
14 years ago

Bare hyggelig, Pleym, det er mer der det kommer fra. Jeg har brukt noen dager på å sjekke ut om Liberaleren er et interessant sted for meningsbrytning. Det er det definitivt ikke. Liberalerens artikler består av intet annet enn vulgære utfall mot sine meningsmotstandere, og man kvier seg ikke for å stemple samfunnsgrupper som «parasitter,» eller forslag fra politiske motstandere som «motbydelige.» I tillegg finnes det hos Liberaleren en gjennomgående tendens til å forklare overfor sine lydhøre disipler hvor «dumme» deres meningsmotstandere er. Verst i så måte er nok Mosfjell, men jeg registrer at også Pleym imøtekommer min kritikk ved… Read more »

Reidar Barstad
14 years ago

Hatet som mange her fremviser overfor bønder er ganske stort. Vel er det dyrt med norsk landbruk og landet vårt er ikke optimalt for matproduksjon, men så er jo alt dyrt å produsere her. Det som forundrer meg litt er at selv nå som en ser økte matpriser globalt og tegn på at eksportører av mat nå prioriterer egen befolkning, så er mange imot at vi har et støttet landbruk som skal sikre tilgang på mat i en krisesituasjon. Hvorfor er ikke hatet her like stort overfor sentralpolitikerne? De får jo mye større overføringer fra oss enn bøndene og de… Read more »

Pleym
Pleym
14 years ago

Kjære student, du kan ikke ha lest Liberaleren spesielt godt om du foreslår at vi melder oss inn i DLF. Spesielt utenriks- og sikkerhetspolitikken i DLF er det største hinderet i så måte. Noen liberalister vektlegger verdiliberale standpunkter (slik jeg selv gjør), mens andre liberalister vektlegger økonomiske aspekter mer. Dette farver kanskje vårt partivalg. Det skal dog understrekes at mange liberalister ikke ønsker å være aktive i noe parti overhodet. Jeg er, ikke overraskende, uenig når du hevder at Liberaleren bruker utskjelling av meningsmotstandere som debattform. Vi forsøker å kommentere dagsaktuelle saker opp mot liberalistisk ideologi. Og vi er slett… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
14 years ago

Det er morsomt å observere personer med et sosialdemokratisk sinnelag vri seg i smerte når deres meningsmotstandere en sjelden gang benytter seg av teknikker som hele sosialdemokratiet hviler på.

Konrad
14 years ago

Pleym har ikke skjønt poenget. Jeg kan godt diskutere saken og innholdet, men ikke med utgangspunkt i den språkbruken Liberaleren legger opp til. Derfor diskuterer jeg språkbruken. Pleym bare pøser på med mer og går nå over til å snakke om at bestemt grupper «snylter». Liberaleren (BMS og Pleym) legger svært strenge forutsetninger til grunn for å kunne identifisere hvem som snylter og ikke. Når dere går så høyt ut på banene burde dere i det minste visst såpass at samfunnsøkonomisk teori og analyser er et svært sammensatt byggverk. Det dere serverer her er bare vulgærvarianten tilsatt en dose moralistisk… Read more »

Konrad
14 years ago

B kan igjen droppe den nedlatende tonen. Ikke prøv å avfeie meg eller andre ved å karakterisere andre som «følsomme». Dette er hersketeknikk av verste skuffe. Nok en gang: Det jeg holder på med i staten er ikke priset i et marked og ingen har derfor noen som helst anelse om hva mitt arbeid er verdt. Kanskje 1 mill i positiv verdiskaping, kanskje 1 mill negativ. Når det gjelder landbruket tar du også grunnleggende feil: Det er ikke enkelt å vise at det er negativ verdiskaping fordi en del av verdiskapingen ikke er priset i et marked og dessuten er… Read more »

Ole
Ole
11 years ago

Nesten alt det dere tar i kommer fra bønder, enten i Norge eller utlandet. Slik dere prater til norges mest lavtlønnede yrkesgruppe ser jeg for meg at dere: 1. melker kua selv? 2. Hogger skog, skjærer og høvler plank til huset. 3. Reiser til utlandet og blant annet høster gummi. 4. Poteter, trenger jeg si mer? Tja, lista er lang. Et sauehold på 120-130 sau er på grensen til at man må ansette folk (tatt i betraktning forholdene her, da ulven har tatt over utmarka). Direkte kapitalinntjening ved en flokk på 120-130 sau vil kanskje bety 10 000,- i året… Read more »

Fra arkivet