Ukategorisert

Kongen sitter trygt

SV kunne godt markedsført forslaget på eget nettsted.

21 representanter stemte for å endre statsformen fra monarki til republikk da Stortinget behandlet et grunnlovsforslag i dag. 106 stemte mot forslaget. Det var SV-representanter som fremmet forslaget som møtte motbør hos våre folkevalgte politikere.

Liberaleren er for å endre statsform.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
13 years ago

Flertalstyraniet seirer hver gang ! Kanskje på tide å ta hensyn
til mindretallet også ? Jeg tror ikke at flertallet har rett hver gang !
Kanskje på tide at mindretallet bør overkjøre flertallstyranner ?

Torbjørn Sølsnæs
13 years ago

Vi snakker altså revolusjon her, Piris? Jeg vil vel egentlig hevde at flertallsstyre er vesentlig å foretrekke fremfor mindretallstyranni. Selv om jeg prinispielt også er for å skifte statsform.

Runar
Runar
13 years ago

Hoi, kult. Har me oversyn over kva representantar som stemte for?

Pleym
Editor
13 years ago

Jeg er egentlig interessert i å finne frem de oversiktene tabloidene kjørte for noen år tilbake om hvem som kunne tenke seg å innføre republikk. De tallene var helt annerledes..

Nå er vel sjelden SVs forslag i denne saken særlig godt utformet.

ZK
ZK
13 years ago

Monarki har fordeler framfor demokrati i og med at monarken eier landet i lengre tidsperioder. Hans rikdom og hans sønners rikdom er avhengig av landets (hans eiendoms) mulighet til å generere inntekt, og han har derfor interesse av å forvalte landet (sin eiendom og eneste inntektskilde) på en slik måte som gir størst nåverdi av framtidige inntekter. Hvordan skiller dette seg fra den folkevalgte? På den måten at den folkevalgte kontrollerer landet i perioder som bare varer så lenge som innbyggerne har tillit til ham, og han har ingen krav på framtidige inntekter som landet skaper. Han har derfor størst… Read more »

Pleym
Editor
13 years ago

«Hvordan skiller dette seg fra den folkevalgte? På den måten at den folkevalgte kontrollerer landet i perioder som bare varer så lenge som innbyggerne har tillit til ham, og han har ingen krav på framtidige inntekter som landet skaper.»

Jeg har ingen tillit til monarken. Aldri. Uansett hvilken funksjon han har.

En kuriositet fra historien, som burde blitt plassert på museum med eneveldet.

ZK
ZK
13 years ago

Det forandrer ikke argumentet; Monarken har allikevel større incentiv til å ikke ødelegge for verdiskaping på lang sikt enn en alltid utskiftende rekke med folkevalgte. Jeg har ikke tillit til NOEN som skaffer sitt levebrød ved tvang, men hvis jeg måtte velge hvem jeg ville blitt tvunget av så ville det vært den personen som har størst mulig overlappende interesse med meg selv. Det må ikke misforstås fra mitt argument at jeg støtter dagens ordning. Dagens ordning er kun et monarki på papiret. For alle praktiske formål har vi ikke monarki, men et demokrati med en skattefinansiert kongefamilie. Jeg tror… Read more »

Fra arkivet