Notiser

Trosser Gro og avlyser klimakrisen

Gro Harlem Brundtland har kommet med klare advarsler til dem som fortsatt tviler på om klimaendringer er menneskeskapte. Mer enn 31 000 amerikanske vitenskapsmenn har skrevet under et opprop der de mener det ikke er vitenskaplig belegg for at karbondioksid og andre drivhusgasser vil skape en overoppheting av jordens atmosfære innen overskuelig framtid, skriver ABC Nyheter. Heldigvis gjelder både tankefriheten og ytringsfriheten, selv om Gro Harlem Brundtland mener hun skal ha monopol på det korrekte.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
    Etter et lengre opphold i Russland etter revolusjonen, begynte illusjonene til leninisten Max Eastman å rakne. Senere i livet endte han opp som frimarkedstilhenger og markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
  • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
    De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
  • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
    Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.