Notiser

Trosser Gro og avlyser klimakrisen

Gro Harlem Brundtland har kommet med klare advarsler til dem som fortsatt tviler på om klimaendringer er menneskeskapte. Mer enn 31 000 amerikanske vitenskapsmenn har skrevet under et opprop der de mener det ikke er vitenskaplig belegg for at karbondioksid og andre drivhusgasser vil skape en overoppheting av jordens atmosfære innen overskuelig framtid, skriver ABC Nyheter. Heldigvis gjelder både tankefriheten og ytringsfriheten, selv om Gro Harlem Brundtland mener hun skal ha monopol på det korrekte.

Mest lest

Arrangementer