Ukategorisert

Vil prøve ut stemmerett for 16-åringer

I lokaldemokratimeldingen kommer det frem at regjeringen ønsker å gi stemmerett til 16-åringer. Liberaleren vil gratulere alle som har jobbet for saken.

Ordningen vil være i gang i 2011, men da som er forsøk i utvalgte kommuner. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, begrunner liberaliseringen med at det er viktig å ha ungdommene med seg for å bevare et levende lokaldemokrati. Det er en dårlig begrunnelse. 16-åringene bør få benytte stemmeretten fordi det er naturlig at så mange som mulig får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16-åringene er absolutt en del av folket, på de fleste felt.

Det blir spennende å studere resultatet i kommunene som får gjennomføre forsøket i 2011. Sannsynligvis er det få ulemper med å videreutvikle det demokratiet vi i dag har. Magnhild Meltveit Kleppa får kritikk for sin begrunnelse, men hun skal få ros for at hun iverksetter tiltaket som sørger for at en del personer under 18 år får være med på å påvirke samfunnsutviklingen.

I SV og Venstre er det jubel for regjeringens forslag. De to partiene har virkelig frontet økte demokratiske rettigheter for ungdom. Liberaleren gratulerer!

Liberaleren har forsvart stemmerett for 16-åringer. Vi har også artikler om at mange bør miste stemmeretten, fordi vi ønsker et helt annet system enn det de unge vokser opp til med dagens ordninger. Skribenten anbefaler artikkelen Mange mennesker bør fratas sin stemmerett, en artikkel som er signert Bent Johan Mosfjell.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
13 years ago

Ja, det håper jeg er på tide ! Ja, til en mer rettferdig fremtid !

peter
peter
13 years ago

Jaha? Og hvordan er dette forenelig med et liberalistisk grunnsyn?

Kanskje Liberaleren kan forklare meg hvorfor ungdom skal kunne bestemme over bruken av mine skattepenger når de selv ikke bidrar til skattepotten? Ungdom er jo allerede netto mottager av store overføringer fra fellesskapet. Hvorfor i alle dager skal ikke retten til å bestemme over disse overføringene forbeholdes dem som faktisk står bak finansieringen?

Med referanse til saken fra et par dager siden: Incentivene til ungdom er å sørge for at det etableres skattefinansierte diskoteker. Er dette fornuftig?

Piris
Piris
13 years ago

Peter : Til din informasjon har 16 åringer rett til å ta seg betalt arbeid !
De betaler da skatt, kan bli sendt i fengsel når de er 15 år … hvorfaor skal de ikke være med å bestemme her i landet ? Fornufti ? JA !

peter
peter
13 years ago

Piris: Da jeg var 12 tjente jeg også penger som avisbud, og betalte kroner i skatt. Da jeg kjøpte Lego som 7-årig betalte jeg også skatt (merverdiavgift). I henhold til 1. del i ditt argument (skattebetaling) er det da ingen nedre grense på stemmeretten. En nyfødt som får penger i gave som brukes til å kjøpe en leke betaler også moms. Ad 2. del (fengsel): Jeg ser ikke hvorfor dette er relevant. Barn får gradvis større rettigheter etter hvert som de blir eldre. En flytende overgang. Etterhvert som gjennomsnittsbarnet har lært om lov og rett og er i stand til… Read more »

Kjell
Kjell
13 years ago

De skal være med å bestemme landets fremtid – men de er umyndige – de kan heller ikke kjøpe alkohol. Det er de ikke voksne nok til – men bestemme hvem som skal styre landet er greit.
Hvilken logikk er dette? SV logikk?

Weedar
Weedar
13 years ago

Folk med psykisk utviklingshemming og Down’s syndrom har lov til å stemme i dette landet. Ellers har den gjennomsnittlige velger i dette landet like stor politisk innsikt som en middels stor glassmanet. Vi lever i en propagandastat med statsstyrte skoler, statsstyrte universiteter og en massiv udemokratisk propagandapresse som fungerer som talerør for venstrevridde verdier. Allerede nå har de minst ti skandaler på lager for å nuke FrP høsten 2009. Om de døde fiskene som flyter med strømmen er 16 år eller 40 år, spiller etter mitt skjønn liten rolle. Og jeg ser ingen grunn til å tro at 40-åringer skulle… Read more »

Fra arkivet