Ukategorisert

Vil prøve ut stemmerett for 16-åringer

I lokaldemokratimeldingen kommer det frem at regjeringen ønsker å gi stemmerett til 16-åringer. Liberaleren vil gratulere alle som har jobbet for saken.

Ordningen vil være i gang i 2011, men da som er forsøk i utvalgte kommuner. Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, begrunner liberaliseringen med at det er viktig å ha ungdommene med seg for å bevare et levende lokaldemokrati. Det er en dårlig begrunnelse. 16-åringene bør få benytte stemmeretten fordi det er naturlig at så mange som mulig får påvirke samfunnsutviklingen. Stemmeretten er blant demokratiets mest grunnleggende borgerrettigheter. Når borgerne gjennom valg utpeker de som skal styre, understreker dette det grunnleggende prinsipp om at all makt utgår fra folket. 16-åringene er absolutt en del av folket, på de fleste felt.

Det blir spennende å studere resultatet i kommunene som får gjennomføre forsøket i 2011. Sannsynligvis er det få ulemper med å videreutvikle det demokratiet vi i dag har. Magnhild Meltveit Kleppa får kritikk for sin begrunnelse, men hun skal få ros for at hun iverksetter tiltaket som sørger for at en del personer under 18 år får være med på å påvirke samfunnsutviklingen.

I SV og Venstre er det jubel for regjeringens forslag. De to partiene har virkelig frontet økte demokratiske rettigheter for ungdom. Liberaleren gratulerer!

Liberaleren har forsvart stemmerett for 16-åringer. Vi har også artikler om at mange bør miste stemmeretten, fordi vi ønsker et helt annet system enn det de unge vokser opp til med dagens ordninger. Skribenten anbefaler artikkelen Mange mennesker bør fratas sin stemmerett, en artikkel som er signert Bent Johan Mosfjell.

Tags:

Mest lest

Arrangementer