Ukategorisert

Politisk TV-reklame – helt OK

I dag møtes partene i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

TV Vest utfordret lovverket i 2003. TV-kanalen sendte TV-reklame for Pensjonistpartiet. Lovbruddet, som var bevisst, ble straffet med en bot på 35.000 kroner fra Medietilsynet. Daværende redaktør nektet å godta boten og brakte saken inn for retten. TV Vest tapte i tingretten og i Høyesterett. Derfor valgte Per Fjeld, med støtte fra blant annet Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, å klage staten inn for EMD i Strasbourg. I dag skal saken behandles for åpen rett.

Tre land ser med stor interesse på det som nå skjer. Både Storbritannia og Irland har henvendt seg til EMD etter å ha opplevd lignende prinsippsaker, og følger dagens rettsforhandlinger sammen med den norske stat, ifølge TV Vest.

Liberaleren mener forbudet mot politisk tv-reklame bør oppheves for å styrke ytringsfriheten. Forbudet gir også ulike konkurransevilkår mellom de ulike aktørene. Dagens forbudt gir sterke konkurransefortrinn for avisene, radiostasjonene og aktørene på internett. Konkurransevridningen er helt uakseptabel.

Hvis TV Vest vinner frem med sin sak, vil det være et stort og viktig skritt for økt ytringsfrihet i mange land.

Liberaleren ønsket TV Vest lykke til med sin aksjon i august 2003. Den lykkehilsningen gjelder fortsatt!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer